Besök oss på MR-dagarna!

Våld i nära relation och beroendeproblematik

Besök oss på MR-dagarna!

Ta del av Oasen HVBs erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Få inblick i verklighetsbaserat utbildningsmaterial och lyssna till panelsamtal mellan Socialstyrelsen, forskare, representant från socialtjänsten och Linköpings Stadsmission.

Till programmet>> https://invitepeople.com/public/seminars/9666

Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en beroendeproblematik innebär en utsatt och sårbar position. Många får inte det stöd de har rätt till och ofta saknas det kunskap om frågan. Linköpings Stadsmission och Amphi produktion utvecklar nu gemensamt i ett Arvsfondsprojekt ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen om livssituationen för dessa personer. Frågan vi ställer oss är: Hur ska dessa personer få den lagstadgade hjälp de behöver.

För mer information om projektet:
Shora Zamani, projektledare, tfn 070-638 02 04, shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

I samarbete med>> https://amphi.se/
Projektet finansieras av>> https://www.arvsfonden.se/

Humanium av IM – Världens mest värdefulla metall?

Varje minut skjuts en människa till döds i världen och det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Därför lanserade IM en metall gjord på nedsmälta illegala vapen hösten 2016: Humanium Metal. Kom och möt projektledare för Humanium, Michelle Anderson , och hör mer om världens kanske mest värdefulla metall. Antalet platser är begränsade så kom i tid!

Detta event är GRATIS!

Plats: Stadsmissionens Café, Ågatan 3

Arrangeras av Globala Linköping

 

 

Fattigdomsrapporten 2018 – Ett välfärdssamhälle i förfall

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär. Det konstaterar Sveriges Stadsmissioner när vi nu för fjärde året i rad publicerar Fattigdomsrapporten, resultatet av den fattigdomsforskning som vi bedriver tillsammans med Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

– Det ekonomiskt bistånd som ges i dag är inte alls tillräckligt när det utgör den enda försörjningskällan under en längre period, visar forskningen. Den enskildes materiella situation slits ned, man tvingas leva för dagen, skuldsätter sig eller tvingas att jobba svart för att få vardagen att gå ihop. Skulderna, som inte kan betalas tillbaka till följd av fortsatta knappa resurser, blir ytterligare en belastning, säger professor Magnus Karlsson.

Fattigdomsrapporten 2018 visar bland annat att över hälften av Stadsmissionernas insatser (56 procent) går till människor som redan får ekonomiskt stöd från de allmänna välfärdsystemen. Trots detta klarar de sig inte. Omkring en tredjedel av alla som får ekonomiskt bistånd får det under lång tid och då är det stöd man får från socialtjänsten långt ifrån tillräckligt. Andra grupper som inte har några andra alternativ än att be civilsamhället om hjälp för att överleva är de som faller mellan stolarna, “de ohjälpta” och så kallade “working poor”, människor som trots att de arbetar inte har tillräckligt god ekonomi för att slippa gå hungriga. Och gruppen utsatta medborgare växer. Den trygghet som bottnar i förvissningen om att samhället fångar upp oss om vi faller, att sociala rättigheter garanteras alla medborgare, finns i realiteten inte längre.

– Tidigare var frivilligorganisationernas roll huvudsakligen att bistå med “guldkant” till människor som sällan eller aldrig har råd med mer än det allra mest nödvändiga. I dag upplever vi i allt högre grad att socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till oss för att få hjälp med grundläggande akuta behov som mat eller kläder. Utan Stadsmissionernas stöd skulle många människor inte klara sig, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Sveriges Stadsmissioner vill att politikerna agerar. Den tillträdande regeringen bör tillsätta en kommission med uppdraget att, i nära samarbete med civilsamhället, kartlägga fattigdomen i Sverige bortanför socialstyrelsens statistik, samt ge förslag till en relevant definition av en nationell fattigdomsdefinition. Vi anser också att det behövs en gemensam insats från myndigheter, civilsamhälle och näringsliv för att i ett långsiktigt perspektiv garantera en välfärd för alla medborgare.

Kontakt:
Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069
Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01

Om Sveriges Stadsmissioner: Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Gymnasielagen berör tusentals ensamkommande

Linköpings Stadsmission ser positivt på beslutet från Migrationsöverdomstolen om den nya gymnasielagen, som innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta har stor betydelse för flera ungdomar vi möter, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver.

Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna så att de får rätt förutsättningar.

– Vi är glada över beskedet. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission och vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.

STADS(MISSIONS)FESTEN

Lär känna Linköpings Stadsmission lite mer!
Titta förbi oss på Stads(missions)festen på Ågatan 3 och St: Larsparken.

Ågatan 3 – utanför Stadsmissionens café

Fredag kl 11-18
Lördag kl 11-16

På plats hittar du Second Hand Pop Up där du kan handla klädesplagg för 69 kr/kg och textilier för 29 kr/kg. Vågarna står redo!

Restaurang von Dufva flyttar hit sina grillar och kör en mini-BBQ, där du inte får missa att äta festens “godaste” burgare, självklart med vegetariskt alternativ.

Och så har vi premiär för en pannkaksbuffé med goda tillbehör du verkligen inte vill missa. Vad barnen kan göra efter pannkaksbuffén?

Hoppa i den härliga hoppborgen på gården. Sittplatser finns det gott om. All försäljning bidrar som alltid till vårt arbete för människor i utsatthet.

St: Larsparken

Fredag kl 13-18
Lördag kl 10-17

Under båda dagarna finns vi även i tältbyn i St: Larsparken. Här har vi inrett ett inspirerande  studentrum på 25 kvm. Alla möbler kommer från vår second hand och är till försäljning när festen är över.

I tältet kan du också träffa volontärer och prata volontärskap. Missa inte att hämta din “gratis-kaffe-vimpel” att utnyttja på Ågatan 3.

Varmt välkommen till festen för ett mänskligare samhälle!

Borttappade röster: Utan fast adress inget röstkort

Inför valet skickar Valmyndigheten ut röstkort till alla som är folkbokförda i Sverige. Men det är många av korten som aldrig kommer fram. Många tusen. Nu lyfter Linköpings Stadsmission tillsammans med landets andra stadsmissioner frågan i kampanjen “Borttappade röster”.

– Problemet måste uppmärksammas och vi behöver påverka politikerna att prioritera människor vars röster aldrig hörs. Alla kan hjälpa oss i den här viktiga frågan genom att skriva under den digitala namninsamlingen på kampanjsidan, uppmanar Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2017 lever omkring 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Då många i hemlöshet saknas i kartläggningen, eftersom de inte har kontakt med myndigheter, är antalet troligen betydligt fler. För människor som saknar fast adress är risken stor att inte få tillgång till sina röstkort.

– Den här gruppen medmänniskor är redan utsatta. Till vardags känner de sig utanför och exkluderade, de är på ett sätt vana att inte höras och bli tagna på allvar. Men att de även riskerar att förlora sin demokratiska röst är inte acceptabelt, säger Sanna Detlefsen.

En dörr att låsa

Lenny i Linköping är 35 år och har levt utan adress i många år. Han är en av rösterna i kampanjen som vill visa att alla människor, oavsett situation, har åsikter.

– Att ha tak över huvudet när det regnar, väggar runt sig när det blåser, en dörr att låsa när du vill vara i fred. Det är en mänsklig rättighet. Och att får rösta, det är också en mänsklig rättighet! Även fast jag varit hemlös i många många år har jag stått skriven någonstans där jag kunnat hämta min post och rösta, men inte nu och det suger. Vi får se om jag lyckas hitta ett hem inna valet. Men jag tror inte det.

Kampanjen hade sitt startskott i Almedalen där alla besökare kan lyssna på hemlösa människors inspelade röster. Målet är att inför valet samla in så många röster som möjligt för att lämna in till demokratiminister Alice Bah Kunke innan valet den 9 september.

Hjälp oss sprida rösterna

När alla röster räknas efter valet den 9 september är risken stor att de hemlösas röster fortfarande saknas. Vi har samlat dessa människors röster i inspelad form. Lyssna på dem. Och hjälp dem att sprida sina röster i dina sociala medier som Facebook eller Linkedin. Borttappade röster som annars riskerar att inte nå fram och bli räknade.

Lyssna på rösterna här

PRESSMEDDELANDE: Nationell klädinsamling i samarbete mellan Åhléns och Sveriges Stadsmissioner

Nu startar Åhléns och Sveriges Stadsmissioner “Återanvänd mera”, ett samarbete kring insamling av kläder och inredningsprylar i hela landet. Sakerna går både till människor i utsatthet som kommer till stadsmissionernas verksamheter, och säljs i Stadsmissionens secondhand-butiker, som har arbetsintegration och praktik som yttersta mål och där eventuellt ekonomiskt överskott går till socialt arbete lokalt.

“Återanvänd mera” lanseras nu efter en prövoperiod i samtliga Åhléns-varuhus, från och med den 9 april 2018. Tanken är att uppmuntra kunderna till återbruk av kläder, textilier och heminredningsartiklar, till förmån för miljön och människor i utsatthet. Kläder och prylar ska vara hela och rena, med tanken att de ska kunna återanvändas av en medmänniska.
Stadsmissionerna har sedan länge samlat in kläder och skänkt vidare till behövande. I Stadsmissionens secondhand-butiker säljs kläder och prylar vidare för återbruk. Butikerna utgör också en arbetsplats för människor som länge varit arbetslösa, genom arbetsträning och praktik med handledning och som ger yrkeskompetens. Eventuellt ekonomiskt överskott går till socialt arbete lokalt.

– Vi är mycket glada över detta initiativ, vi har ett stort behov av både kläder och inredningsprylar. Utsattheten i Sverige ökar och vi är väldigt tacksamma för Åhléns och deras kunders hjälp i vårt arbete för människor i utsatthet, säger Marika Markovits, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Åhléns och Sveriges Stadsmissioner har haft ett nära samarbete sedan år 2000, där stadsmissionerna erhållit stöd till verksamhet för bland annat människor i hemlöshet och våldsutsatta kvinnor. Under 2017 genomfördes två större kampanjer i samarbete med Sveriges Stadsmissioner, exempelvis kampanjen “En tia till” som uppmuntrade kunder att skänka en tia extra till Sveriges Stadsmissioner. Det resulterade i över 1 miljoner kronor till stadsmissionernas verksamhet.

– Det här är ett steg vi tar dels utifrån att ta ett större ansvar för det vi säljer, dels för ett mer hållbart samhälle, oavsett om du köpt varan hos oss på Åhléns eller hos någon annan. Att vi dessutom har hittat en form för ett fördjupat samarbete med Sveriges Stadsmissioner ligger oss extra varmt om hjärtat då vi har en samsyn i våra värdegrunder, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef för Åhléns.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Timm Östlund, Presskontakt Sveriges Stadsmissioner,
tel: 0709-827 830
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns,
tel: 070-556 4583
mhu@ahlens.se

 

Om Sveriges Stadsmissioner:
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation. Vid behov finns specialiserad verksamhet för att komma ut ur den utsatta situationen, såsom terapimottagning, avgiftning, skyddat boende – det ser litet olika ut på olika orter. Stadsmissionen arbetar även med metoder för att komma ur hemlöshet samt arbetsträning för att närma sig arbetsmarknaden. Vi driver olika boendeformer t.ex. skyddat boende och äldreboende.

Om Åhléns:
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 69 varuhus i Sverige och internethandel via åhléns.se. Vi är varuhuset som erbjuder en smart mix av prisvärda produkter på ett inspirerande, enkelt och lättillgängligt sätt. Åhléns omsätter 4,8 miljarder och 3 000 skickliga medarbetare möter 80 miljoner kunder varje år. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB. www.ahlens.se

Fastighetsbyrån bidrar till fler trygga hem

Många barn och vuxna i Sverige och runt om i världen lever i hemlöshet eller otrygghet i den egna bostaden. Därför har Fastighetsbyrån inlett ett samarbete med organisationer som på olika sätt bidrar till att fler får ett tryggt hem att gå till. Företagets kunder får, efter såld bostad, välja om bidraget ska riktas till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner.

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag och förmedlar årligen cirka 45 000 bostäder. Nu har företaget tagit initiativet att hjälpa de som inte har förmånen att ha ett hem eller känner sig utsatta i den egna bostaden. För varje bostad företaget förmedlar, från och med 1 januari 2018, ges ett bidrag på 100 kronor till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner. På ett år innebär det cirka 4,5 miljoner kronor. Fastighetsbyråns lokala kontor uppmuntras även att aktivera sig på olika sätt för att hjälpa till eller samla in ytterligare pengar.

– Att flytta förknippas ofta med glädje och framtidstro och vi arbetar varje dag med personer som har möjlighet att äga sitt boende. Samtidigt är det många i världen som inte har ett eget tak över huvudet. Och våld i hemmet kan göra den egna bostaden till en otrygg plats. Det vill vi vara med att förändra och har därför börjat samarbeta med organisationer som gör verklig skillnad för utsatta barn och vuxna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Kunderna involveras

Fastighetsbyrån låter alla bostadssäljare, efter försäljningen är slutförd, välja till vilken av organisationerna stödet ska riktas. Både säljare och köpare ges även möjlighet att själva ge ett bidrag.

– Vi vill gärna involvera våra kunder i detta. Vi hoppas bland annat kunna bidra till ökad medvetenhet kring de utmaningar som finns i samhället. Om vi även kan inspirera fler till att ge sitt stöd så att fler får ett tryggt hem att gå till så är det en bonus, säger Johan Engström.

 

Fastighetsbyråns bidrag går till:

Sveriges Stadsmissioner
Fastighetsbyråns bidrag riktas direkt till Sveriges Stadsmissioners verksamheter för hemlösa runt om i landet. Bland annat kommer pengarna gå till mötesplatser för människor i hemlöshet, där basbehoven tillgodoses och personalen vägleder ut ur den utsatta situationen.

SOS Barnbyar
Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i regionen Atakpamé i Togo i västra Afrika. Drygt hälften av Togos befolkning är under 15 år och tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att överges. Målet är att möjliggöra driften av minst tre hus i barnbyn och förändra livet för de barn som bor där. Stödet ger barnen ett tryggt hem och en familj samt utbildning, mat, kläder och sjukvård.

BRIS
Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon. Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av organisationens fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3000 barn och unga.

 

Läs mer om initiativet och vad pengarna går till här

Information om Fastighetsbyråns övriga hållbarhetsarbete: här

 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

PRESSMEDDELANDE: Nytt samarbete för våldsutsatta barn

Nytt samarbetsprojekt ska drivas av Linköpings Stadsmission i samarbete med Bris. Linköpings Stadsmission driver sedan tidigare Skyddat boende med barnperspektiv. Nu möjliggörs fler skyddade boenden där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

– 900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission.

Den 21/2 mottog Linköpings Stadsmission 9,6 miljoner kr från Svenska PostkodLotteriet. Pengarna finansierar ett nytt samarbetsprojekt som Linköpings Stadsmission driver tillsammans med Göteborgs Stadsmission och Bris.

Om projektet

Samarbetet är treårigt och avser uppstart av skyddade boenden där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. För barnet innebär det att de får stöd utifrån ålder, god dialog med förskola/skola, adekvat fritidssysselsättning och manliga förebilder (framför allt för tonårspojkar) allt utifrån barnrättsperspektivet.

Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan kommer boendena även stötta kvinnan kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad mm. Boendena kommer att utgå från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med vår långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning.

>> Läs pressmeddelandet här