Fastighetsbyrån bidrar till fler trygga hem

Många barn och vuxna i Sverige och runt om i världen lever i hemlöshet eller otrygghet i den egna bostaden. Därför har Fastighetsbyrån inlett ett samarbete med organisationer som på olika sätt bidrar till att fler får ett tryggt hem att gå till. Företagets kunder får, efter såld bostad, välja om bidraget ska riktas till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner.

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag och förmedlar årligen cirka 45 000 bostäder. Nu har företaget tagit initiativet att hjälpa de som inte har förmånen att ha ett hem eller känner sig utsatta i den egna bostaden. För varje bostad företaget förmedlar, från och med 1 januari 2018, ges ett bidrag på 100 kronor till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner. På ett år innebär det cirka 4,5 miljoner kronor. Fastighetsbyråns lokala kontor uppmuntras även att aktivera sig på olika sätt för att hjälpa till eller samla in ytterligare pengar.

– Att flytta förknippas ofta med glädje och framtidstro och vi arbetar varje dag med personer som har möjlighet att äga sitt boende. Samtidigt är det många i världen som inte har ett eget tak över huvudet. Och våld i hemmet kan göra den egna bostaden till en otrygg plats. Det vill vi vara med att förändra och har därför börjat samarbeta med organisationer som gör verklig skillnad för utsatta barn och vuxna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Kunderna involveras

Fastighetsbyrån låter alla bostadssäljare, efter försäljningen är slutförd, välja till vilken av organisationerna stödet ska riktas. Både säljare och köpare ges även möjlighet att själva ge ett bidrag.

– Vi vill gärna involvera våra kunder i detta. Vi hoppas bland annat kunna bidra till ökad medvetenhet kring de utmaningar som finns i samhället. Om vi även kan inspirera fler till att ge sitt stöd så att fler får ett tryggt hem att gå till så är det en bonus, säger Johan Engström.

 

Fastighetsbyråns bidrag går till:

Sveriges Stadsmissioner
Fastighetsbyråns bidrag riktas direkt till Sveriges Stadsmissioners verksamheter för hemlösa runt om i landet. Bland annat kommer pengarna gå till mötesplatser för människor i hemlöshet, där basbehoven tillgodoses och personalen vägleder ut ur den utsatta situationen.

SOS Barnbyar
Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i regionen Atakpamé i Togo i västra Afrika. Drygt hälften av Togos befolkning är under 15 år och tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att överges. Målet är att möjliggöra driften av minst tre hus i barnbyn och förändra livet för de barn som bor där. Stödet ger barnen ett tryggt hem och en familj samt utbildning, mat, kläder och sjukvård.

BRIS
Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon. Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av organisationens fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3000 barn och unga.

 

Läs mer om initiativet och vad pengarna går till här

Information om Fastighetsbyråns övriga hållbarhetsarbete: här

 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

PRESSMEDDELANDE: Nytt samarbete för våldsutsatta barn

Nytt samarbetsprojekt ska drivas av Linköpings Stadsmission i samarbete med Bris. Linköpings Stadsmission driver sedan tidigare Skyddat boende med barnperspektiv. Nu möjliggörs fler skyddade boenden där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

– 900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission.

Den 21/2 mottog Linköpings Stadsmission 9,6 miljoner kr från Svenska PostkodLotteriet. Pengarna finansierar ett nytt samarbetsprojekt som Linköpings Stadsmission driver tillsammans med Göteborgs Stadsmission och Bris.

Om projektet

Samarbetet är treårigt och avser uppstart av skyddade boenden där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. För barnet innebär det att de får stöd utifrån ålder, god dialog med förskola/skola, adekvat fritidssysselsättning och manliga förebilder (framför allt för tonårspojkar) allt utifrån barnrättsperspektivet.

Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan kommer boendena även stötta kvinnan kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad mm. Boendena kommer att utgå från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med vår långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning.

>> Läs pressmeddelandet här