Ge fler en sommar värd att minnas

“Den mest ledsna grupp barn jag har träffat”

Matutdelning till utsatta målgrupper

JUST NU ÄR MATPROGRAMMET FULLTECKNAT OCH VI HAR EJ MÖJLIGHET ATT TA IN NYA ANSÖKNINGAR. VI UPPDATERAR DENNA INORMATION LÖPANDE.

Digitalt möte med Åsa Lindhagen

Tack Sankt Kors