Det ska inte spela någon roll var du bor,

alla som lever i hemlöshet behöver stöd

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Sveriges Stadsmissioner har granskat kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig. För att kommunerna framgångsrikt ska kunna motverka hemlöshet krävs att politiken agerar nu, konstaterar Sanna Detlefsen, direktor Stadsmissionen i Östergötland.

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. Dessutom har 17 kommuner från norr till söder särskilt granskats. Där har intervjuer genomförts med ansvariga tjänstemän och politiska initiativ kartlagts. Landets alla stadsmissioner har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i kommuner där de är verksamma. Slutsatserna av granskningen är:

Vi vill se tydliga nationella riktlinjer, kompetenshöjning och stöd så att alla kommuner i Östergötland kan införa metoden Bostad Först. Vi på Stadsmissionen i Östergötland vill gärna vara med och bidra i det arbetet, menar Sanna Detlefsen.

Stadsmissionen pekar ut fyra områden där staten kan göra skillnad om riksdag och regering samlar sig och visar en politisk vilja att på allvar minska hemlösheten i Sverige.

  • Använd en ny nationell strategi mot hemlöshet som ett aktivt stöd till kommunerna i arbetet mot hemlösheten. Ge kommunerna tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete.
  • Inför Bostad Först som modell i hela landet. Se till att den implementeras i alla kommuner och sprid kunskap om hur den ska användas modelltroget.
  • Sänk trösklarna till en bostad för fler. Ändra regler för vilka krav som ställs på en bostadssökande så att även inkomster från till exempel försörjningsstöd räknas. Det är en åtgärd som har effekt.
  • Ta den strukturella hemlösheten på allvar. Ge kommuner, byggbolag och organisationer i civilsamhället möjligheter att tillsammans möta behoven av bostäder som når de som står längst från den ordinarie bostadsmarknaden.

Årets Hemlöshetsrapport presenteras vid ett digitalt seminarium onsdag 1/12 09:00

Länk till Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsrapport 2021 HÄR

FÖR MER INFORMATION, vänligen kontakta:
Sanna Detlefsen
Direktor Stadsmissionen i Östergötland
073-033 0574
sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se