Inlägg av Cilla Holmqvist

En kväll med tema Ukraina

Välkommen till en kväll med tema Ukraina! Stadsmissionen driver i samarbete med Europeiska socialfonden ett projekt, som heter ”CARE och som syftar till att hjälpa ukrainska medborgare som flytt till Sverige att komma ut i arbete. Här möter vi människor som många gånger är välutbildade och som vill arbeta och bidra till samhället. Projektet innebär […]