Barnrättsperspektivet i fokus när Linköpings Stadsmission utökar antalet platser på skyddat boende

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. Linköpings Stadsmission har nu utökat platserna på sitt skyddade boende och utformar tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassat stöd utifrån sina rättigheter och sitt eget behov.

– Alla har rätt till ett tryggt hem. Därför utökar nu Stadsmissionen i Linköping antalet platser på sitt skyddade boende för att kunna ge skydd och stöd till fler kvinnor och barn. Samtidigt utvecklar vi verksamheten och inför ett barnrättsperspektiv. Oavsett hur barnets erfarenheter av våld ser ut behöver barnet ett eget stöd och en individuell plan, säger Caroline Stridh, projektledare på Linköpings Stadsmissionen.

Vid placeringar på skyddat boende ses alltför ofta barn som medföljande och får därför inget eget biståndsbeslut om stöd. De får istället följa med på mammans resa till ett liv fritt från våld, vilket leder till att barnets egna trauman osynliggörs. Våld skadar alltid barn, både på kort och lång sikt. Ett barn som utsatts för våld behöver få hjälp att förstå sin situation och sätta ord på sina erfarenheter för att bearbeta eventuella trauman. Risken är annars stor att de längre fram utvecklar en egen psykisk ohälsa.

Att bo på skyddat boende innebär att helt ryckas upp från sin bekanta tillvaro. För många barn blir ”vanliga saker” som de tidigare haft väldigt viktiga; att få gå i skola och förskola, att kunna ha fortsatt kontakt med sina närmsta kompisar och möjligheten att få ta med sig sitt husdjur till det nya boendet. Barnen som deltagit i projektet efterfrågar vuxna på plats som finns till bara för dem och som kan få dem att slappna av, leka, spela spel och läsa böcker. De vill också kunna vara med andra barn. Att bo på skyddat boende kan kännas instängt och många vill därför vara utomhus så mycket det går och önskar sig fler utflykter där alla kan följa med för att få slippa tänka på problem.

Genom ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Bris får nu barn som bor på skyddade boenden vara med och påverka hur verksamheten utformas. Med Bris metod Expertgrupp Barn tas de riktiga experternas (barnens) tankar, idéer och kunskap tillvara. Under projekttiden öppnas nya boenden med barnrättsperspektiv i Linköping och Göteborg. Det 3-åriga projektet som finansieras av PostkodLotteriet kommer att presentera konkreta metoder för hur ett barnrättsperspektiv kan genomsyra hela verksamheten, och hur barns bästa kan tas tillvara för skyddsbehövande barn.

– Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris arbetar vi nära barn för ett anpassat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Just här har vi fokuserat på att öka barns inflytande och delaktighet i utformandet av skyddade boenden där barn bor, så att de blir så barnrättssäkra som möjligt, säger Malin Rekke, psykolog på Bris.

 

För mer information, kontakta:

Caroline Stridh, projektledare Linköpings Stadsmission, 0724-50 60 61

Maria-Pia Cabero, presskontakt Bris, 0790-68 66 07

 

Om Sveriges Stadsmission

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. Organisationen består av de nio lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

 

Om Linköpings Stadsmission

Snabbt skydd och stöd erbjuds de kvinnor och barn som flyr för sina liv och som placeras hos Linköpings Stadsmission. Insatser anpassas efter varje specifik individ med fokus på trygghet och hjälp att hitta nya livsvägar. Kartläggning och insatser görs enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Inom organisationen finns tillgång till kompetens och nätverk som under lång tid byggts upp kring våld i nära relationer. Givetvis är även kvinnor utan barn välkomna. Hos oss går professionalism och medmänsklig värme alltid hand i hand.

För placeringsförfrågan, kontakta Skyddat boende Linköping 0724-50 60 83

 

Om Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.