Bostad först: Vägen ur hemlöshet

Alla har rätt till ett eget hem. Bostad först är en effektiv modell för att bekämpa hemlöshet. Ge människor i hemlöshet en egen bostad, erbjud sedan individanpassade stödinsatser. Det är kärnan i Bostad först. Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges Stadsmissioner kostnadsfria kurser och utbildningar inom detta.

Vi riktar oss både till dig som redan jobbar inom verksamheten men också till dig som är nyfiken på hur modellen fungerar. Genom att diskutera case, ta del av forskning och lyssna till föreläsningar lär vi oss mer om Bostad först som modell mot hemlöshet.

 

GRUNDKURS BOSTAD FÖRST
En grundkurs för dig som behöver grundläggande förståelse för Bostad först. Kursen är kostnadsfri.

Örebro 19 februari
Göteborg 21 februari
Gävle 26 februari
Malmö 5 mars
Stockholm 7 mars
Luleå 13 mars
Härnösand 14 mars

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
Linköping 3-5 april

ANMÄL DIG HÄR

Vi riktar oss bland annat till dig som är:

– Biståndshandläggare och socialsekreterare
– Boendestödjare
– Politiker som vill få insikt i vad modellen innebär
– Chef för verksamheter där Bostad först ingår eller kommer att ingå
– Ny på jobbet i en Bostad först-verksamhet
– Boende i Bostad först och vill veta mer om modellen
– Fastighetsägare som vill veta mer om Bostad först
– Allmänt nyfiken på modellen

WORKSHOP BOSTADSPOLITIK
I samband med grundkurserna har du möjlighet att delta i en workshop om att påverka bostadspolitiken. Barbro Engman, tidigare ordförande i Hyresgästföreningen, guidar oss i ämnet. Du anmäler dig till Workshopen samtidigt som till grundkursen. Även Workshopen är kostnadsfri.

VAD ÄR BOSTAD FÖRST?
Genom Bostad först får människor i hemlöshet en egen bostad. Utifrån sina livsmål och styrkor får de ett individanpassat stöd för boende, hälsa, ekonomi och det sociala livet. Målet är att de ska kunna bo kvar i sin lägenhet utan andra krav än att sköta sig som alla andra hyresgäster. Forskning visar att Bostad först är en effektiv modell för att bekämpa hemlöshet. I Finland är den nationell strategi och har minskat hemlösheten.