Så drabbas civilsamhället av Coronakrisen – ny rapport