ALLA UNGA FÖRTJÄNAR ATT KÄNNA HOPP OM FRAMTIDEN

Alltför många unga känner oro och ångest över framtiden. Det är oro över sin egen livssituation men även över de samhälls- och klimatproblem som pågår. Många unga känner sig också ensamma och saknar någon som lyssnar.

Varje dag möter vår verksamhet Unga Forum unga som behöver stöd och ger dem verktygen de behöver för att kunna hantera sin oro. Vi erbjuder enskilda samtal men även aktiviteter i grupp.

DU KAN VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD 

Lördag den 4 september är det dagen för ungas psykiska hälsa. Vi vill därför denna vecka belysa den ökande psykiska ohälsan bland unga extra mycket och vad vi kan göra för att minska den.

Vill du hjälpa oss hjälpa fler unga att känna hopp? Swisha ”för en ljusare framtid” till 900 87 80 eller sätt in gåvan på vårt gåvobankgir0 900-8780

Du kan även stötta genom att bli månadsgivare eller köpa ett gåvobevis i vår gåvoshop 

Tack för att du är med och gör skillnad!