LUNCHFÖRELÄSNING 25/10 kl 12.00 – 12.45

“De säger att missbruket är mitt problem, men för mig är heroinet den enda lösning jag har”

– om kvinnor i beroende, samsjuklighet och våldsutsatthet

Kvinnor i beroende är en särskilt utsatt grupp där våld, beroende och trauma kan innebära en mycket komplex situation. Under pandemin ökade våldet, samtidigt som de fysiska kontaktytorna med samhällets stödfunktioner suddades ut. Som resultat ser vi idag att många fler har drabbats av psykos, med de följder som detta innebär. Hur kan vi samverka för att säkerställa att de mest utsatta får rätt stöd utifrån situation, förutsättningar och behov? Och hur kan vi ge dessa kvinnor förutsättningar till långsiktiga resultat av behandling?

Ta del Oasen HVB:s erfarenhet av behandling för kvinnor i beroende med erfarenheter av våldsutsatthet och samsjuklighet. Med enbart kvinnlig personal, mänsklig värme samt gedigen och modern kunskap har vi i nästan 30 år fått följa kvinnor som lämnat både missbruk och destruktiva relationer bakom sig.

Digital lunchföreläsning. Eventet är kostnadsfritt.

HÄR ÄR LÄNKEN till dagens sändning via Teams:
Klicka här för att ansluta till mötet
Det är många anmälda, så logga gärna in i god tid.

Kvinnor från hela landet kommer till Linköpings Stadsmissions behandlingshem Oasen HVB för att bli alkohol- och drogfria. De flesta har varit utsatta för våld och bär på ångest, stress och trauman. I samarbete med beroendeforskare erbjuder vi kombinationsbehandlingar där beroende, trauma och våld behandlas parallellt för att nå hållbara resultat.