“Den mest ledsna grupp barn jag har träffat”

Intervju med Malin Rekke inför rapporten Barns röster