RAPPORTEN “MIN TUR ATT BERÄTTA” ÖVERLÄMNAS TILL ÅSA LINDHAGEN