Dolda verkligheter visas upp i Linköpings stadsrum