Kan en kvart göra skillnad? Hjälp oss synliggöra den akuta hemlösheten