FRUKOST MED MENING

Ungdomar, utanförskap och viljan
till en Trygg Uppväxt

Frukost serveras den 1/6 från kl. 7.30, panelsamtal 8.00 – 9.00
Plats: Linköpings Stadsmissions café, Ågatan 3 
Anmäl dig här

De ungdomar Stadsmissionen i Norrköping möter känner en oro inför framtiden. Det är en oro över den egna livssituationen i utanförskap, men även över de samhälls- och klimatproblem som pågår. Stadsmissionen bjuder nu in till en frukost med panelsamtal om hur vi kan skapa förutsättningar för trygga uppväxtförhållanden med goda exempel och samarbeten som gör skillnad för unga. Det kan handla om meningsfull fritid, läxhjälp, självledarskap och sommarjobb som ger referenser till att söka arbete. Hör också ungas röster om deras egna upplevelser av utanförskap.

I panelen finns ungdomar tillsammans med representanter från skola, fritid och andra viktiga aktörer som kan påverka de ungas vardag.

Moderator:

Oscar Orlenius, Verksamhetsområdeschef Barn & Unga, Linköpings Stadsmission

Varmt välkommen!