17 oktober, Internationella Fattigdomsdagen

Läs mer om vårt arbete i Fattigdomsrapporten 2022 här
och dess bilaga här

Nya målgrupper söker sig till Stadsmissionen när de inte får ekonomin att gå ihop

Stadsmissionen möter allt fler människor som har svårt att få pengarna att räcka. Med skenande priser på bland annat livsmedel och el ser vi helt nya målgrupper som söker sig till oss. Människor som har ett arbete att gå till, men där låga löner gör att de inte får ekonomin att gå ihop. De oroar sig för att inte ha råd med mat hela månaden, eller kunna köpa varma kläder till sina barn till vintern. Det handlar inte om att ta bort onödiga saker utan att tvingas prioritera bland grundläggande och nödvändiga behov.

”Det råder inget tvivel om att de personer som tidigare låg på marginalen inte klarar sig nu. Hittills har vi en ökning på förfrågningar om hjälp om cirka 20 – 30%.”, berättar Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

Linköpings Stadsmission är djupt oroade över den uppkomna situationen och den förväntade utvecklingen under hösten och vintern.

”Att så många i både nya och gamla grupper av behövande är hänvisade till Stadsmissionen tyder på en spricka i den svenska välfärden mellan de som har sina behov täckta och de som inte har det. Att omfattningen ökar skulle kunna indikera en slags transformation och utveckling mot en välgörenhetsekonomi” där matutdelning i olika former får en mer betydelsefull roll i samhället” menar Elinn Leo Sandberg och Johan Vamstad, Inte längre ett komplement – om Stadsmissionens sociala arbete med utsatta personer, SMT 5/2018.

Även om fattigdom mäts i ekonomiska termer innefattar den så mycket mer än så. Den kan innebära trångboddhet, ohälsa och otrygghet. Eller begränsade valmöjligheter som fredagsmys med sina barn, delta i fritidsaktiviteter och att ta del av olika kulturutbud.

Den yttersta målsättningen för Stadsmissionen är att människor ska kunna ta makten över sina liv. För att nå en långsiktig förändring arbetar vi aktivt med att stärka individers förmåga och egenmakt. Människor ska ha en möjlighet att kunna påverka sina liv och vara självförsörjande utifrån sina egna förutsättningar. Individuella samtal, gruppverksamheter och arbetsintegrerade insatser är exempel på detta. Människors tillgång till arbete är avgörande för att ta sig ur fattigdom, men det måste finnas och ges rätt förutsättningar till det.

Statistik enligt SCB:

Stad Samtliga Antal i ekonomisk utsatthet År %
Linköping 156 883 12 308 2018 7,8
161 733 13 438 2020 8,3
Motala 43 073 2 395 2018 5,6
43 302 2 548 2020 5,9

Genomsnitt i hela Sverige i ekonomisk utsatthet är 6,9%.

För mer information, kontakta
Sanna Detlefsen
sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se
Telefon: 0730-33 05 74