ALLA hjärtans tider – fota och flytta de hemlösas hus, uppmärksamma och belys hemlösheten under en kall men kärleksfull tid

Nu på torsdag inför kommande Alla hjärtans dag, placerar Linköpings Stadsmission ut ett flyttbart dockhus på en parkbänk vid S:t Larskyrkan i Linköping. Tanken är att det lilla huset, ”De hemlösas hus”, med hjälp av invånare i Linköping ska förflytta sig från plats till plats i syfte att belysa och skapa engagemang för stadens hemlösa. Organisationen hoppas på att greppet ska förstärka medvetenheten om hemlöshet och de former den finns i.

  • Vi hoppas att det lilla huset ska få vara med om en resa till olika passande platser genom staden. Vi vill skapa både medvetenhet och en förståelse för de situationer som de människor vi möter befinner sig i. Det är februari, fortfarande kalla dagar och nätter, utmanande tider för de hemlösa.  Vi vill också lyfta olika former av hemlöshet. Vi ser att det finns mycket att göra på nationell nivå, säger Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef på Linköpings Stadsmission

I Sveriges Stadsmissioners rapport Hemlös 2021 konstateras att för människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Stadsmissionen möter den varje dag i sina verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden.

  • Vi vill lyfta fram rapporten och strävan efter en nationell hemlöshetsstrategi. Men det är också alla hjärtans dag på måndag. Vi vill tacka alla våra givare för det fantastiska engagemang som framför allt blir tydligt runt julen och samtidigt vill vi fortsätta uppmana till att hjälp behövs året om. Vi tänker att alla hjärtans dag är just för ALLA hjärtan och att det är ett tillfälle ge något extra till de som inte har något alls. Nu finns till exempel möjligheten att hjälpa oss att ta hand om dockhusets resa och genom detta skapa fortsatt medvetenhet och engagemang, säger Eduardo.

Läs mer om hemlöshetens många sidor: https://linkopingsstadsmission.se/hemloshetens-manga-sidor/

Kontaktpersoner

Eduardo Ferrandiz

verksamhetsområdeschef, Linköpings Stadsmission

0730-23 31 39