Linköpings Stadsmission föreläste på NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid)