INTERNATIONELLA HEMLÖSHETSDAGEN 10/10
I Östergötland lever 2000 människor i hemlöshet. Det är 2000 för många.
Vi möter allt fler, yngre som äldre, som inte har ett hem att kalla sitt. Ett tryggt hem är en förutsättning för att kunna ta tag i andra delar i livet såsom fokus på sin hälsa, bli drogfri, hitta arbete eller studier och att bygga ett positivt socialt nätverk. Människor som lever länge i en otrygg bostadssituation eller hemlöshet riskerar att hamna längre ifrån samhället där vägen tillbaka till en fungerande livssituation är lång.

MÅL MED INSAMLINGEN
Nu är kylan på ingång och den kommer slå hårt mot de människor som lever i hemlöshet. Hjälp oss få in fler i värmen.

Vårt mål är att utöka våra öppettider på Kontaktcentrum, fortsätta hjälpa hitta platser att sova på samt erbjuda ett varmt mål mat och varma kläder även på kvällen.

Vill du vara med och göra skillnad? Swisha “VÄRME” till 900 87 80. Du kan även skänka via vår facebookinsamling som är länkad i bio. Varje krona räknas ❤

Insamlingen pågår fram till internationella hemlöshetsdagen söndag 10/10.