Livsviktig kombinationsbehandling för en osynliggjord och förminskad målgrupp

En av de farligaste platserna för kvinnor idag är det egna hemmet. Det är i hemmet som vi blir utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det är i hemmet flest kvinnor mördas och det är i hemmet, den plats där vi ska vara trygga ihop med den vi älskar, som hot, våld och trakasserier sker.

Att våld i nära relationer är ett samhällsproblem är ingen radikal tanke. På Linköpings Stadsmission håller vi med men ser även strukturer där mänsklighet, värde och engagemang krymper. Vi möter våldsutsatta kvinnor som ofta lever i hemlöshet och vars liv levs på gatan eller på lånade soffor i stökiga lägenheter. Det verkar som att samhällets stöd minskar ju mer sårbar en människa är…

I takt med att ett beroende ökar, med psykisk ohälsa och hemlöshet som förödande konsekvenser, minskar möjlighet att få skydd, stöd och behandling. Vi vet att 90% av alla kvinnor som lever med en beroendeproblematik blir utsatta för våld. Forskning visar också att våld är en vanlig orsak till PTSD – posttraumatiskt stressyndrom.  Att leva som våldsutsatt ofta hemlös kvinna är att ständigt vara på sin vakt, att bli utsatt för våld både av en partner men även av andra människor runtomkring. Våldet blir till vardag där droger och alkohol är ett sätt att överleva. Ju mer våldet ökar – desto mer ökar beroendet. Det blir en ond spiral.

Linköpings Stadsmission har kunskap och möter varje dag i sina verksamheter för människor i hemlöshet kvinnor som diskrimineras och många gånger erbjuds undermålig vård. Olika samhällsinsatser erbjuds men bara för en problematik i taget. Därför menar vi att akut skydd måste erbjudas kvinnor som lever med beroendeproblematik, och att kombinationsbehandling ska vara en självklarhet. En behandling som omhändertar både beroende och PTSD samtidigt. Det går att behandla och få hållbara resultat.

På Stadsmissionens behandlingshem Oasen har vi sedan många år utvecklat metoder för att säkerställa att målgruppen kan erbjudas insatser som möter hela människans behov. Vi jobbar nu, bland annat med ett stort utbildningsprojekt för yrkesverksamma, för att fler kvinnor ska få rätt hjälp. Det är hög tid att målgruppen får den hjälp och de förutsättningar de behöver för att klara av att leva ett liv utan ett behov av att medicinera sig med olika droger.

Samhällsekonomiskt är givetvis behandlingen en långsiktig investering. För den enskilda individen besparar det inte bara mänskligt lidande. Alltför många kvinnor lever med uppfattningen om att hon inte är något värd, att hon får skylla sig själv och att det är därför hon inte får någon hjälp

För att lyckas med detta krävs att politiker och tjänstemän visar mod, handlingskraft och tar sitt ansvar.  Genom ett avtal med Linköpings Stadsmissions HVB-hem Oasen har kommuner möjlighet att erbjuda en behandlingsmetod där våld, trauma och beroende behandlas parallellt. En kombinationsbehandling som är livsavgörande för att nå hållbara resultat.

 

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission