Volontärer till Kontaktcentrum

Bli volontär och hjälp hemlösa och människor med beroendeproblematik

Linköpings Stadsmission söker dig som vill hjälpa oss i vårt arbete på Kontaktcentrum, en öppen dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa och/eller missbruks- och beroendeproblematik. Kontaktcentrum erbjuder servering och individuell fördjupat stöd till människor som på olika sätt har hamnat utanför samhället.

Uppdraget innebär att:

  • bistå personalen i deras arbete praktiskt genom att hjälpa till i matserveringen
  • bistå personalen i deras arbete genom att finnas till som en medmänniska för verksamhetens besökare.

Du är även välkommen med dina tankar och intressen som du tror kan ge ett mervärde till verksamheten och våra besökare. Som volontär på Linköpings Stadsmission är du med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling – som gör skillnad lokalt, här och nu.

Specifika önskemål eller information: 

Uppdraget passar dig som: Är social och gillar att träffa nya människor. Du är lugn och stabil, och har förmåga att ”hugga i” där det behövs. Är lugn och trygg i dig själv, med personlig mognad och livserfarenhet. Är över 18 år samt har varit nykter/drogfri i minst 5 år.

Minimiåtagande: 

Du kan välja om du vill engagera dig någon dag då och då, flera dagar i månaden eller på rullande schema var tredje helg.

När och var genomförs uppdraget: 

Hjälp behövs Må-fre kl. 8.00-15.00 samt Lö-sö kl. 08:30.00-12.30. Schema sker enligt överenskommelse.

Hör av dig till Volontärsamordnaren på Linköpings Stadsmission!
Mejl: engagemang@linkopingsstadsmission.se
Tel.: 0705-263810

 

Tack Michael Sterne – vinnare av hållbarhetspris

Östsvenska Handelskammaren har instiftat ett hållbarhetspris för att uppmärksamma verksamheter som arbetar för att skapa ekonomisk-, ekologisk- eller social hållbarhet. Det här är ett inspirerande initiativ av Östsvenska Handelskammaren som vi på Linköpings Stadsmission ser fram emot att följa.

Hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award kommer att delas ut årligen och det var Michael Sterne, kontorschef på handelsbanken i Linköping, som hade äran att ta emot priset 2019. Vinnaren av hållbarhetspriset får välja ett välgörande ändamål att skänka 10 000 kr till. Michael har valt att pengarna ska gå till Linköpings Stadsmissions verksamhet.

”Jag känner mycket för Linköpings Stadsmission. De är ofta stödet när samhällets resurser inte räcker till och andra gett upp. Hjälper människor i jobbiga situationer, utsatta kvinnor med mera. Genom sitt sociala företagande hjälper man också människor tillbaka till meningsfulla arbetsuppgifter. De och Sanna Detlefsen, direktor för Linköpings Stadsmission, är också aktiva i att visa på problem och orättvisor. Helt enkelt en god och aktiv kraft i att förbättra samhället.” – Michael Sterne, vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award 2019.

Vi på Linköpings Stadsmission vill uttrycka ett stort tack till Michael och applåderar både Michaels och Östsvenska Handelskammarens hållbarhetsfokus.

ALMEDALEN 2019

INBJUDAN TILL EN HELDAG OM VÅLDSUTSATTHET

Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet alldeles för stort. Hur kan vi hjälpa de mest utsatta i samhället? Kom till Folkets Bio i Visby onsdagen den 3 juli. Under en hel dag med värdefulla insikter varvas filmvisning med paneldiskussioner. Varmt välkommen! #villdusemig?

PROGRAM onsdagen den 3 JULI
Lokal: Folkets Bio, Adelsgatan 39 i Visby

9.30 – 11.00         Rebecca Lagh, advokat och specialiserad på våld och vårdnadstvister. ”Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?”

11.00 – 12.30       IKKR-Kvinnojouren NINA, ”Vad händer bakom stängda dörrar?” Om våldsutsatta kvinnor i migration.

13.00 – 15.00       Linköpings Stadsmission, ”Vem räddar Hanna och Mette?” Om våldsutsatthet i kombination med beroendeproblematik.

15.00 – 16.00       nxtME, ”Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?”

16.00 – 17.30       Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare, författare och filmskapare. Specialiserad på våld i nära relationer. ”Vem märker om jag dör?” Om dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30       TROTS kvinnojour, ”Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?”
Installation & musik kring hur många som sökt sig till kvinnojourer under ett år.

PROGRAMBESKRIVNING
Onsdagen den 3 juli, Folkets Bio i Visby

9.30 – 11.00 Vilket är samhällets ansvar för våldsutsatta barn i rättsprocessen?
Barn har enligt svensk lag rätt att skyddas från våld och övergrepp. De har också rätt att få leva under trygga och stabila förhållanden. Idag tillgodoses inte barns rättighet till skydd av de myndigheter som ska skydda dem. Vi ser gång på gång att samhället sviker dessa barn. Att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder och att den förälder som vill skydda barnet riskerar att förlora vårdnaden. Vad har samhället för ansvar att skydda dessa barn? Vad kan vi som privata aktörer göra? Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh ABhåller ett seminarium med efterföljande paneldebatt om våld och vårdnad. Advokatbyrån är en brottsoffer- och barnrättsbyrå som har mångårig erfarenhet av att arbeta med våld och vårdnadstvister.

11.00 – 12.30 Vad händer bakom stängda dörrar?
Många nysvenska kvinnor som flytt från våld möter våld i vårt samhälle. Hur kan politiker och samhällsaktörer undvika att det blir så, och vad har samhället för ansvar? Nysvenskarnas våldsutsatthet, tas det på allvar? IKKR-Kvinnojouren Nina visar dokumentärfilmen Bakom stängda dörrar. Därefter följer en paneldebatt.

13.00 – 15.00 Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik
Visning av verklighetsbaserade kortfilmer om Hanna och Mette, följt av paneldebatt. 90% av alla med beroende är våldsutsatta. Alltför många lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en följd av våldsutsatthet och trauman från händelser i livet.  Alkohol och droger blir en nödvändig del för att orka med livssituationen. Vilken behandling krävs för att våldsutsatta personer som lever med beroende ska nå hållbara resultat? Hur kan vi säkerställa att personer inte bollas mellan olika samhällsaktörer? Filmerna som är helt nya i sin genre ingår i en nationell utbildningssatsning som tagits fram i samarbete med Amphi Produktion. Lansering sker i oktober 2019. Projektet finansieras av Arvsfonden. shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Linköpings Stadsmission har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer som lever med olika former av beroendeproblematik. Professionellt bedriver vi innovativt socialt arbete och skapar opinion för samhällsförbättring.

15.00 – 16.00 Incest – en mörk hemlighet många bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?
Lena Morin, vars pappa blev dömd, berättar om sin resa från incest, våld, hot och kontroll till att idag vara hel. Hon är en eldsjäl som startade organisationen nxtME. nxtME arbetar med att hjälpa andra överlevare av incest. De erbjuder stöd och hjälp, föreläser, utbildar samt verkar opinionsbildande. Lena utmanar oss att bryta tabun kring incest så att vi vågar se, vågar bemöta, vågar prata och har möjlighet att ge den vård som de utsatta skulle önska och behöva. Hon förmedlar kunskap, verktyg och hopp om hur vi kan nå en framtid där alla utsatta får den hjälp de behöver.

16.00 – 17.30 Vem märker om jag dör? 
Visning av filmen ” Ingen kommer att märka om jag dör” av Linn Moser Hällen med efterföljande panelsamtal om hur vi kan förebygga dödligt våld i nära relationer. Varje år mördas ca 13 – 17 kvinnor till följd av våld i nära relationer. Ofta har brottsoffren haft kontakt med olika samhällsinstitutioner innan mordet. Vad kan vi göra bättre och hur kan vi tillsammans förebygga dödligt våld i nära relationer? Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare, författare och filmskapare som har arbetat med våld i nära relationer i över 11 år. Linn deltar aktivt i den offentliga debatten och driver opinion för ökad kunskap om våld och dödligt våld i nära relationer.

17.30 – 18.30 Behövs de ideella kvinnojourerna i Sverige?
Utifrån statistik kan vi fråga oss om de ideella kvinnojourernas arbete är nödvändigt för dem som drabbas av våld i nära relationer. Genom en installation och levande musik från bandet Bumpers, kommer ni att få en visuell upplevelse och en känsla av kraften i kvinnojourens arbete. TROTS Kvinnojour på Gotland.

LINKÖPINGS STADSMISSION:

Unikt utbildningsmaterial i nationellt projekt

Linköpings Stadsmission vill skapa framgångsrika förutsättningar för våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Tillsammans med kunskapsföretaget Amphi, relevanta myndigheter och organisationer, forskare, och i nära samarbete med målgruppen tar vi därför fram ett helt nytt utbildningsmaterial med verklighetsbaserade filmer. Utbildningarna ger värdefull kompetensutveckling till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen, och startar under hösten 2019. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

För mer information: 
Kontakta Shora Zamani, projektledare, tfn 070-638 02 04,
E-post shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Ett liv fritt från våld och beroende, flyer

Livsviktig kombinationsbehandling för en osynliggjord och förminskad målgrupp

En av de farligaste platserna för kvinnor idag är det egna hemmet. Det är i hemmet som vi blir utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det är i hemmet flest kvinnor mördas och det är i hemmet, den plats där vi ska vara trygga ihop med den vi älskar, som hot, våld och trakasserier sker.

Att våld i nära relationer är ett samhällsproblem är ingen radikal tanke. På Linköpings Stadsmission håller vi med men ser även strukturer där mänsklighet, värde och engagemang krymper. Vi möter våldsutsatta kvinnor som ofta lever i hemlöshet och vars liv levs på gatan eller på lånade soffor i stökiga lägenheter. Det verkar som att samhällets stöd minskar ju mer sårbar en människa är…

I takt med att ett beroende ökar, med psykisk ohälsa och hemlöshet som förödande konsekvenser, minskar möjlighet att få skydd, stöd och behandling. Vi vet att 90% av alla kvinnor som lever med en beroendeproblematik blir utsatta för våld. Forskning visar också att våld är en vanlig orsak till PTSD – posttraumatiskt stressyndrom.  Att leva som våldsutsatt ofta hemlös kvinna är att ständigt vara på sin vakt, att bli utsatt för våld både av en partner men även av andra människor runtomkring. Våldet blir till vardag där droger och alkohol är ett sätt att överleva. Ju mer våldet ökar – desto mer ökar beroendet. Det blir en ond spiral.

Linköpings Stadsmission har kunskap och möter varje dag i sina verksamheter för människor i hemlöshet kvinnor som diskrimineras och många gånger erbjuds undermålig vård. Olika samhällsinsatser erbjuds men bara för en problematik i taget. Därför menar vi att akut skydd måste erbjudas kvinnor som lever med beroendeproblematik, och att kombinationsbehandling ska vara en självklarhet. En behandling som omhändertar både beroende och PTSD samtidigt. Det går att behandla och få hållbara resultat.

På Stadsmissionens behandlingshem Oasen har vi sedan många år utvecklat metoder för att säkerställa att målgruppen kan erbjudas insatser som möter hela människans behov. Vi jobbar nu, bland annat med ett stort utbildningsprojekt för yrkesverksamma, för att fler kvinnor ska få rätt hjälp. Det är hög tid att målgruppen får den hjälp och de förutsättningar de behöver för att klara av att leva ett liv utan ett behov av att medicinera sig med olika droger.

Samhällsekonomiskt är givetvis behandlingen en långsiktig investering. För den enskilda individen besparar det inte bara mänskligt lidande. Alltför många kvinnor lever med uppfattningen om att hon inte är något värd, att hon får skylla sig själv och att det är därför hon inte får någon hjälp

För att lyckas med detta krävs att politiker och tjänstemän visar mod, handlingskraft och tar sitt ansvar.  Genom ett avtal med Linköpings Stadsmissions HVB-hem Oasen har kommuner möjlighet att erbjuda en behandlingsmetod där våld, trauma och beroende behandlas parallellt. En kombinationsbehandling som är livsavgörande för att nå hållbara resultat.

 

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

Wall of Kindness

Häng upp jackan till bättre behövande

Har du en vinterjacka över – ge den till någon som behöver! Kylan håller i sig – och den slår hårdast mot människor som lever i hemlöshet. Det finns många sätt att hjälpa de som behöver det mest. Som att till exempel skänka en varm jacka du har över.

Måndag den 25 februari kommer Wall of Kindess vara monterad på Lilla Torget i Linköping. Det är en trävägg där man kan hänga upp sin jacka och skänka till någon som behöver den mer. Som till exempel en människa som lever i hemlöshet. Tanken är att när de går förbi väggen kan de själva plocka ner en jacka därifrån.

”Wall of Kindness” är ett internationellt fenomen inom välgörenhet som började i Iran och snabbt spred sig världen över. Idén att ställa upp väggen i Linköping kom från mäklarfirman Widerlöv & Co i samarbete med Linköpings Stadsmission. 

– Att hänga upp en jacka på Wall of Kindness är ett sätt att visa medmänsklighet och göra något för en annan människa. Ett praktiskt sätt att verkligen värna om alla människor i vår stad, säger Sanna Detlefsen direktor på Linköpings Stadsmission.

I Linköping lever allt fler idag i socialt- och ekonomisk utsatthet eller i hemlöshet. Tack vare Linköpings Stadsmissions olika verksamheter finns det stöd åt samhällets mest utsatta, men i takt men den ökade hjälpbehovet ökar också Stadsmissionens behov av fortsatta bidrag. Och det finns många sätt att hjälpa. Med uppmaningen ”Ta en jacka om du behöver – Ge en jacka du har över” vill vi ge fler av våra medmänniskor möjlighet att slippa frysa under årets kallaste månader.

– Att på det här sättet uppmana allmänheten till att konkret hjälpa andra människor i vår närhet och samtidigt bidra till att främja ett kretslopp av både kläder och vänlighet värmer verkligen i dubbel bemärkelse, säger Tomas Widerlöv, VD på Widerlöv & Co

 

För mer information, kontakta:
Elin Ekman, Marknadskoordinator Linköpings Stadsmission
0738-107 000, elin.ekman@linkopingsstadsmission.se

Veronica Åhrman, Mäklarassistent/Flyttkoordinator Widerlöv&co
073-654 42 64, veronica.ahrman@widerlov.se

 

Om Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission har sedan starten 1972 varit sista halmstrået för många utsatta människor i Östergötland. Vårt uppdrag är att hjälpa människor i tuffa situationer att hitta nya vägar till hopp, förändring och livskraft. Varje dag möter vi personer som lider på grund av missbruk, våld i nära relationer, ensamhet, psykisk ohälsa, fattigdom eller hemlöshet. Ditt stöd för ett mänskligare samhälle behövs!

Volontärer till Unga Forum

Pluggstugan är en aktivitet där vi erbjuder läxhjälp för ungdomar som är i behov av stöd för att klara skolan och vill träna upp sin svenska. Vi söker dig som vill engagera dig ideellt som läxhjälpare och/eller språkkompis för ungdomar.

När: Onsdagar mellan kl 16-20.
Vart: Villa Ådala, Hamngatan 23.
Intresseanmälan: annie.myrlander@linkopingsstadsmission.se

Kort info om Pluggstugan
Pluggstugan är öppen för alla i gymnasieåldern och är gratis. Bortsett från läxhjälp får ungdomarna även möjlighet att umgås och äta gott.

Bostad först: Vägen ur hemlöshet

Alla har rätt till ett eget hem. Bostad först är en effektiv modell för att bekämpa hemlöshet. Ge människor i hemlöshet en egen bostad, erbjud sedan individanpassade stödinsatser. Det är kärnan i Bostad först. Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges Stadsmissioner kostnadsfria kurser och utbildningar inom detta.

Vi riktar oss både till dig som redan jobbar inom verksamheten men också till dig som är nyfiken på hur modellen fungerar. Genom att diskutera case, ta del av forskning och lyssna till föreläsningar lär vi oss mer om Bostad först som modell mot hemlöshet.

 

GRUNDKURS BOSTAD FÖRST
En grundkurs för dig som behöver grundläggande förståelse för Bostad först. Kursen är kostnadsfri.

Örebro 19 februari
Göteborg 21 februari
Gävle 26 februari
Malmö 5 mars
Stockholm 7 mars
Luleå 13 mars
Härnösand 14 mars

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
Linköping 3-5 april

ANMÄL DIG HÄR

Vi riktar oss bland annat till dig som är:

– Biståndshandläggare och socialsekreterare
– Boendestödjare
– Politiker som vill få insikt i vad modellen innebär
– Chef för verksamheter där Bostad först ingår eller kommer att ingå
– Ny på jobbet i en Bostad först-verksamhet
– Boende i Bostad först och vill veta mer om modellen
– Fastighetsägare som vill veta mer om Bostad först
– Allmänt nyfiken på modellen

WORKSHOP BOSTADSPOLITIK
I samband med grundkurserna har du möjlighet att delta i en workshop om att påverka bostadspolitiken. Barbro Engman, tidigare ordförande i Hyresgästföreningen, guidar oss i ämnet. Du anmäler dig till Workshopen samtidigt som till grundkursen. Även Workshopen är kostnadsfri.

VAD ÄR BOSTAD FÖRST?
Genom Bostad först får människor i hemlöshet en egen bostad. Utifrån sina livsmål och styrkor får de ett individanpassat stöd för boende, hälsa, ekonomi och det sociala livet. Målet är att de ska kunna bo kvar i sin lägenhet utan andra krav än att sköta sig som alla andra hyresgäster. Forskning visar att Bostad först är en effektiv modell för att bekämpa hemlöshet. I Finland är den nationell strategi och har minskat hemlösheten.

 

 

Volontärer till Julen på Kontaktcentrum

Att vara volontär under julen på Kontaktcentrum är en väldigt speciell upplevelse! Tillsammans försöker vi personal, volontärer och besökare skapa ett julfirande dit alla är välkomna! Vi söker nu volontärer som vill hjälpa till under dagarna före jul, under julafton och efter jul.

 

Nedan kan du se hur schemat ser ut för i år. Kom ihåg att det finns ett begränsat antal volontärplatser för varje pass så vänta inte med din anmälan om du är intresserad.

Fredagen den 21/12
Kl. 10:00-15:30
Lördagen den 22/12
Kl. 08:00-12:30
Söndagen den 23/12 Två pass finns att välja på
Kl. 08:00-12:30 och Kl. 12:30-15:00
Måndagen den 24/12 (Julafton) Två pass finns att välja på
Kl. 08:30-12:30 och Kl. 12.30-16:00
Tisdagen den 25/12 (Juldagen)
Kl. 08:00-13:30
Onsdagen den 26/12 (Annandagen)
Kl. 08:00-13:30
Måndagen den 31/12 (Nyår)
Kl. 08:00-12:30

Uppgifter
Innan jul handlar volontäruppdraget om att hjälpa till med julförberedelser. Det innebär bland annat att du som volontär får hjälpa till med att slå in julklappar, klä gran, servera mat, pynta
lokalen, hjälpa till med disk, ställa iordning bord och stolar.

Under julafton handlar volontäruppdraget om att serva ca 150 gäster. Det innebär som volontär att man hjälper till med att servera julmat, diska, torka av bord och hålla ordning på lokalen.

Efter julafton handlar volontäruppdraget om att ställa iordning lokalen, städa och servera mat. Kontaktcentrums målsättning är att kunna bjuda alla sina besökare på julmat och julstämning till och med Nyårshelgen.

Utöver ovanstående uppgifter handlar volontäruppdraget framförallt om att vara med och ta del av den unika varma stämningen som just Jul på Kontaktcentrum innebär. Det brukar vara
en väldigt populär tillställning som uppskattas av både gäster och volontärer. Känner du att du vill vara med och bidra till ett strålande julfirande?

Hör av dig till Volontärsamordnaren på Linköpings Stadsmission!
Mejl: engagemang@linkopingsstadsmission.se
Tel.: 0705-263810

 

Besök oss på MR-dagarna!

Våld i nära relation och beroendeproblematik

Besök oss på MR-dagarna!

Ta del av Oasen HVBs erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Få inblick i verklighetsbaserat utbildningsmaterial och lyssna till panelsamtal mellan Socialstyrelsen, forskare, representant från socialtjänsten och Linköpings Stadsmission.

Till programmet>> https://invitepeople.com/public/seminars/9666

Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en beroendeproblematik innebär en utsatt och sårbar position. Många får inte det stöd de har rätt till och ofta saknas det kunskap om frågan. Linköpings Stadsmission och Amphi produktion utvecklar nu gemensamt i ett Arvsfondsprojekt ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen om livssituationen för dessa personer. Frågan vi ställer oss är: Hur ska dessa personer få den lagstadgade hjälp de behöver.

För mer information om projektet:
Shora Zamani, projektledare, tfn 070-638 02 04, shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

I samarbete med>> https://amphi.se/
Projektet finansieras av>> https://www.arvsfonden.se/

Humanium av IM – Världens mest värdefulla metall?

Varje minut skjuts en människa till döds i världen och det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Därför lanserade IM en metall gjord på nedsmälta illegala vapen hösten 2016: Humanium Metal. Kom och möt projektledare för Humanium, Michelle Anderson , och hör mer om världens kanske mest värdefulla metall. Antalet platser är begränsade så kom i tid!

Detta event är GRATIS!

Plats: Stadsmissionens Café, Ågatan 3

Arrangeras av Globala Linköping