Lansering av unik utbildning på Internationella dagen mot våld mot kvinnor

STOCKHOLM: “NÄR DET INTE RÄCKER”
Datum: 25 november 2019
Tid: kl.  08.30 – 15.00
PlatsSaturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, n.b.

Program för dagen

”Varje dag ser vi kvinnor som lever i tortyrliknande våld och trauman som inte fångats upp. Istället betraktas de ur beroendeproblematikens lins. Ingen har frågat dem om våldet som har föregått beroendet”. Shora Zamani, Projektledare, Linköpings Stadsmission.

 

Linköpings Stadsmission har fått förtroende från Arvsfonden att ta fram ett utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Olika yrkesgrupper, inte minst inom socialtjänsten och vården har länge efterfrågat stöd för att bättre förstå denna osynliga och extremt utsatta grupp. Brottsoffren själva har om och om igen vittnat om att de inte får den hjälp de behöver och istället hamnar mellan stolarna. (Se Kalla Faktas ”Vem kan rädda Sanne?”)

Efter två år, i nära samarbete med brottsoffren själva och många olika organisationer, bl.a pedagogexperten Amphi Produktion, är nu utbildningen klar. Vi kommer att lansera materialet i ett flertal städer med en kostnadsfri utbildningsdag för yrkesverksamma. Intresset har varit otroligt stort, och idag på Internationella dagen mot våld mot kvinnor genomförs den sedan länge fullbokade utbildningsdagen på Saturnus Konferens Slussen, Stockholm.

Varför behövs materialet?

  • 75% av de som kommer till Oasens behandlingshem har PTSD som en följd av våld och trauman från händelser i livet. Alkohol och droger blir inte bara en utväg utan en nödvändig del för att orka med livssituationen.
  • För att det stöd som vi som samhälle erbjuder våldsutsatta personer med beroende helt enkelt inte räcker. De våldsutsatta vittnar om och om igen om att deras våldsutsatthet osynliggörs och att det är genom beroendets lins de betraktas. De får höra att de får ”skylla sig själva”.
  • Många har spetskompetens inom området ”våld i nära relation” eller ”beroende”. Dock är kompetensen om kopplingen mellan våldsutsatthet och beroende begränsad. Det vill vi ändra på!
  • Den bristande förståelsen om kopplingen mellan våldsutsatthet och beroende samt målgruppens livssituation leder ofta till behandlings- och vårdinsatser som inte räcker eller inte har långsiktig effekt. En ond cirkel leder ofta den utsatte till återfall och multipla placeringar.
  • De eldsjälar som önskar hjälpa våldsutsatta personer med beroendeproblematik möts ofta av bristande resurser, bland annat finns enbart en handfull skyddade boenden för de som lever med beroendeproblematik. Vi som samhälle och som professionella behöver därför öka vår förståelse för denna osynliga målgrupp.

Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan fyra viktiga parter:

  • KUNSKAPSEXPERTEN: Linköpings Stadsmissionoch Oasen HVB med 25 års kompetens i arbetet med målgruppen, som driver ett av landets få skyddade boenden vid pågående beroendeproblematik samt deltar i forskning om innovativ behandling (COPE) i samarbete Karolinska Institutet.
  • PEDAGOGEXPERTEN: Amphi Produktionmed spetskompetens inom pedagogik och normkritiskt tänkande med stor erfarenhet av att göra pedagogiska filmer av hög kvalité.
  • MÅLGRUPPEN: Målgruppen själva som har varit med både i researcharbetet men även format utbildningsmaterialet
  • YRKESGRUPPERNAS PERSPEKTIV: Flera samarbetsorganisationer som kommit med olika perspektiv på vad professionella som möter målgruppen kan ha för kunskapsgap och behov

Vad är PTSD?

En fördröjd/långvarig reaktion på en traumatisk händelse (sexualbrott, misshandel, nära döden-upplevelser mm.) Vid PTSD finns hög grad av samsjuklighet, dvs två eller flera hälsoproblem samtidigt, som trauma, beroende, ångest och depression.

 

KONTAKTPERSON
Shora Zamani, projektledare
Tel: 070-638 0204
shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

 

Oasen HVB
Kvinnor från hela landet kommer till Linköpings Stadsmissions behandlingshem Oasen HVB för att bli alkohol- och drogfria. De flesta har varit utsatta för våld och bär på ångest, stress och trauman. I över 25 år har Oasen mött kvinnor med dessa erfarenheter i bagaget. I samarbete med beroendeforskare erbjuder de idag kombinationsbehandlingar där våld, beroende och trauma behandlas parallellt för att nå hållbara resultat.

Linköpings Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att stötta till egenmakt genom sociala insatser. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle. Linköpings Stadsmission verkar för ett mänskligare samhälle.

https://linkopingsstadsmission.se/lansering-stockholm/