Läxhjälp, mentorskap och löfte om sommarjobb –
Stadsmissionen Drivkraft i samarbete med bostadsbolag