Linköpings kommun och Stadsmissionen ingår nytt avtal

”Tillsammans gör vi stor skillnad för människor”

Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission ingår avtal för att Stadsmissionen ska bedriva verksamheten Kontaktcentrum på uppdrag av kommunen. En verksamhet som snart har gjort skillnad för människor i Linköping i 50 år.

1972 slog Stadsmissionen upp sina dörrar i Linköping där de erbjöd akut stöd genom mat, kläder och skor. Det är en verksamhet som lever kvar som en av Stadsmissionens kärnverksamheter än idag där mellan 60–90 individer kommer dagligen för att få stöd. Människor som kommer hit kämpar med olika livssituationer, så som psykisk ohälsa, beroendeproblematik, fattigdom eller hemlöshet.

– För att skapa riktig förändring för människor i samhället krävs metodiskt och professionellt socialt arbete som stöttar människor i olika typer av utsatta livssituationer. Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission arbetar båda för att skapa skillnad för människor och vi är otroligt glada för det förtroende kommunen visar genom att fortsätta arbeta med oss i flera frågor. Tillsammans gör vi stor skillnad för människor, säger Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission

Tillsammans med individen skapar Stadsmissionen bästa förutsättningar för en förbättrad livssituation. Det gör de genom att vara lyhörda, nyfikna och respektfulla för varje individs unika livshistoria och anpassar sitt arbete och de metoder de använder utefter varje enskild människas behov. Till Kontaktcentrum kommer människor idag för att ta del av en social gemenskap, prata om livet med någon som bryr sig, få hjälp i myndighetskontakter och andra frågor, äta sig mätt, ta en dusch eller ta del av olika aktiviteter och högtidsfiranden. Under julveckan kommer husets fyllas med julstämning, julmat och julklappar för de som inte har någon annanstans att ta vägen.

– Jag är glad över att vi kan fortsätta att ha Kontaktcentrum i Linköping. Det möjliggör för människor, som annars skulle leva mer isolerade, att få en gemenskap och bli stärkta i sin person. Men det handlar också om ett trygghetsperspektiv för hela Linköping. Kontaktcentrum har bra upparbetade kommunikationsvägar till både kommun och polis som gör att människor som vistas på kontaktcentrum, och runt omkring, kan känna en trygghet över att vara där, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Kontaktpersoner

Sanna Detlefsen, direktor, Linköpings Stadsmission
0730-33 85 74

Annika Krutzén, ordförande, social- och omsorgsnämnden
013-20 62 18

Linköpings Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att stötta till egenmakt genom sociala insatser. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle. Linköpings Stadsmission verkar för ett mänskligare samhälle.