DIGITAL LUNCHFÖRELÄSNING 10/11 kl 12.00 – 12.45

“Alla vet vad som hänt, men ingen pratar med mig. Jag är väl inte så viktig”

– barn i skyddat boende, tillståndsplikt och barnets rättigheter

Barn som upplevt våld har rätt till information och förståelse för sin situation. Vad har de egentligen varit med om? Varför kan de må dåligt fast det är lugnt och tryggt just nu på det skyddade boendet?

I dagarna presenterades ett nytt utkast till lagrådsremiss med förslag på stärkt barnrättsperspektiv. Tanken är att varje barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatser individuellt. Ta del av Sara Liljegrens erfarenheter av barnens situation i skyddat boende och hur pågående lagrådsremiss skapar möjlighet att höja kvalitén för varje barn i behov av skydd.

Digital lunchföreläsning. Eventet är kostnadsfritt.

HÄR ÄR LÄNKEN till sändningen via Teams den 10/11:
Klicka här för att ansluta till mötet
Det är många anmälda, så logga gärna in i god tid.