DIGITAL LUNCHFÖRELÄSNING 8/11 kl 12.00 – 12.45

“Jag orkar inte, kön är för lång”

– kombinationsbehandling av PTSD och beroende på HVB

Kvinnor i beroende som utsätts för våld är en särskilt utsatt grupp. De kan leva i en mycket komplex situation med psykisk ohälsa, våldsutsatthet och hemlöshet, där användandet av alkohol och narkotika gör livet uthärdligt i ett kort perspektiv. Sällan söker de hjälp för sin våldsutsatthet.

Forskning visar att så många som 50% av de som söker HVB-vård lider av PTSD. Hur samverkar konsekvenserna av våld och beroende? Hur kan det bemötas och behandlas? Varför är det viktigt med en integrerad behandling för denna samsjuklighet, och vilka är riskerna med att inte göra det?

Ta del av Oasen HVB erfarenhet av integrerad behandling för PTSD och beroendetillstånd på HVB, vad som krävs för att kvinnan ska lyckas i sin behandling, och hur metoderna COPE och Neurofeedback används för att nå hållbara resultat.

Digital lunchföreläsning. Eventet är kostnadsfritt.

HÄR ÄR LÄNKEN till sändningen via Teams den 8/11:
Klicka här för att ansluta till mötet
Det är många anmälda, så logga gärna in i god tid.

Kvinnor från hela landet kommer till Linköpings Stadsmissions behandlingshem Oasen HVB för att bli alkohol- och drogfria. De flesta har varit utsatta för våld och bär på ångest, stress och trauman. I samarbete med beroendeforskare erbjuder vi kombinationsbehandlingar där beroende, trauma och våld behandlas parallellt för att nå hållbara resultat.