Matutdelning till utsatta målgrupper

Behov av stödinsatser eskalerar i samband med Coronakrisen