Rapporten “Min tur att berätta”
nominerad till Publishingpriset