Nu genomförs den europeiska webbundersökningen om narkotika