I dag släpps rapporten Hemlös 2023:

Stadsmissionen fortsätter kämpa för att alla ska ha rätt till en bostad – en plats att kalla sitt hem

I Östergötland lever över 300 personer i akut hemlöshet. Varje dag ger vi akut basstöd så som mat, värme och skydd. Vi arbetar också långsiktigt med förändringsarbete för att öka människors livskvalitet och egenmakt.

I dagarna släppte Sveriges Stadsmissioner rapporten Hemlös 2023. Vi har under lång tid mött människor i våra verksamheter med psykisk ohälsa och beroende som tvingas sova ute eller på tillfälliga boenden. Idag söker sig också andra människor till oss.  Bostadsbrist, en skilsmässa eller att leva i ekonomisk utsatthet är några orsaker till att hamna i hemlöshet. Vi ser också att vräkningarna ökar bland barnfamiljer. Många gånger är steget från ett ordnat boende till hemlöshet tyvärr alltför kort.

Läs gärna rapporten Hemlös 2023 här

DEBATT: Sveriges Stadsmissioner varnar:

Allt svårare få stöd för människor i hemlöshet – nu måste regeringen agera

Hemlösheten generellt minskar inte, tvärtom ökar hemlöshet som beror på ekonomisk utsatthet. Det är en sårbar utgångspunkt när det svåraste ekonomiska läget sedan 90-talet står för dörren. Samtidigt vittnar allt fler som Stadsmissionen möter om att kommunernas praxis för stöd med bostad skärpts och att det blivit svårare att få hjälp. Så kan vi inte ha det. Regeringen måste agera för att minska hemlösheten.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här