Ny rapport: Min tur att berätta,
barns röster om att leva med våld