MATFATTIGDOM I ÖSTERGÖTLAND

Flera goda syften och samarbeten i Stadsmissionens nya matcentral

20 000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet. I många familjer har man inte råd att ställa mat på bordet i slutet av månaden. Sveriges Stadsmissioner har länge arbetat med frågan om matsvinn, redistribution av mat och matfattigdom. Nu startar Linköpings Stadsmission upp en matcentral i Östergötland. Allt för många människor kan inte äta sig mätta samtidigt som mat från producenter slängs. Stadsmissionen är och blir i utökad omfattning mottagare av livsmedel från företag som utöver matsvinn också vill bidra med fullt säljbara produkter som en del i sitt sociala ansvarstagande. Genom ett samarbete med GDL AB Transport och logistik blir nu matcentralen verklighet i en högaktuell tid där behovet utökas.

– Vi har sedan en tid planerat och varit i uppstartsfas för en matcentral Östergötland. Matcentralens som innebär lager, transport, logistik och distribution fyller flera syften. Samtidigt som det möjliggörs att matsvinn omhändertas ligger detta i linje med vårt arbete att bekämpa matfattigdom. Nu befinner vi oss också i en verklighet där vi gör oss redo att omhänderta ett stort antal flyktingar i behov av mat, berättar operativ chef Peder Barrling, operativ chef Linköpings Stadsmission.

Stadsmissionen har under en tid eftersökt en partner i lager och transportfrågorna. När frågan ställdes till GDL fick processen fart och planen kunde fastställas.

– När frågan kom från Stadsmissionen som sökte en plattform för sin matcentral så lyssnade vi intresserat. Vi gillar idéen kring socialt ansvarstagande och hållbarhet och detta blir ytterligare ett sätt för oss att bidra, säger Fredrik Malmström, produktionschef GDL

Under april månad påbörjas verksamheten som beräknas vara i full aktivitet om några månader. Lagerytan på 200 kvm i Tornby, Linköping kommer fyllas med mat från samverkande livsmedelsföretag. Idag finns bland annat Polfärskt och Lidl med som samarbetspartners och dialog pågår med flertalet ytterligare intressenter. Livsmedelsföretag som finns på andra platser i Sverige kan genom Sveriges Stadsmissioners distributionsnät också vara med och bidra.

– Vi kommer nu kunna utöka vår verksamhet där vi stöttar människor som lever i matfattigdom och som kommer till Stadsmissionen för att få en billig måltid. Som en del av detta kan vi också i verksamhetens utförande skapa fler platser för arbetsträning, få fler människor i sysselsättning och en väg tillbaka till arbetslivet, säger Peder Barrling

Distributionen sker dels i Stadsmissionens egna verksamheter, dels i samverkan med andra organisationer för att så många som möjligt i Östergötland som är i behov ska få hjälp.

För mer information:
Peder Barrling
Operativ chef Linköpings Stadsmission
tel 0703 – 263 851

Fredrik Malmström
Produktionschef GDL
tel 0709 – 819 715

Linköpings Stadsmissions Matcentral är en lager- och logistikverksamhet med verksamhet i Östergötland och som tar emot mat som annars hade slängts. Maten doneras framför allt från livsmedelsbranschen, bland annat på grund av korta datum, utgående artiklar, krossade förpackningar eller felmärkningar. Genom Stadsmissionen förmedlas sedan maten till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, samt till Stadsmissionen egna verksamheter där måltider tillagas varje dag.

Matcentralen erbjuder arbetsträning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Här får deltagarna möjlighet att arbetsträna i lager -och logistikmiljö och får erfarenhet av arbetsuppgifter som matchar dagens behov på arbetsmarknaden. Samarbetspartners är producenter, grossister och distributörer/lageraktörer samt butiker kan också komma att stå för en viss volym.

Linköpings Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att stötta till egenmakt genom sociala insatser. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och/eller samhälle. Linköpings Stadsmission verkar för ett mänskligare samhälle.