Ett barn läser en bok på en soffa

PRESSMEDDELANDE: Nytt samarbete för våldsutsatta barn

Nytt samarbetsprojekt ska drivas av Linköpings Stadsmission i samarbete med Bris. Linköpings Stadsmission driver sedan tidigare Skyddat boende med barnperspektiv. Nu möjliggörs fler skyddade boenden där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

– 900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission.

Den 21/2 mottog Linköpings Stadsmission 9,6 miljoner kr från Svenska PostkodLotteriet. Pengarna finansierar ett nytt samarbetsprojekt som Linköpings Stadsmission driver tillsammans med Göteborgs Stadsmission och Bris.

Om projektet

Samarbetet är treårigt och avser uppstart av skyddade boenden där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. För barnet innebär det att de får stöd utifrån ålder, god dialog med förskola/skola, adekvat fritidssysselsättning och manliga förebilder (framför allt för tonårspojkar) allt utifrån barnrättsperspektivet.

Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan kommer boendena även stötta kvinnan kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad mm. Boendena kommer att utgå från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med vår långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning.

>> Läs pressmeddelandet här