100% av kvinnorna fria från PTSD efter kombinationsbehandling på Oasen HVB