Ge mer – Få skattereduktion

Från och med den 25 november 2020 kan du få pengar tillbaka på skatten när du som privatperson skänker pengar till oss.

För att få skattereduktion krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kr, och att du totalt under året skänker minst 2.000 kr till en organisation som är godkänd av Skatteverket.

Du kan få upp till 1.500 kr i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25% av det totala gåvobeloppet. Maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 6.000 kr. Minsta avdrag är 500 kr, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2.000 kr.

Höjt belopp från 2022

Vid årsskiftet 2021/2022 höjdes maxbeloppet som du kan få tillbaka på skatten. Detta innebär att

  • för inkomstår 2021 (inkomstdeklarationen 2022) kan du få skattereduktion med högst 1 500 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.
  • för inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

FÖRTRYCKS I DEKLARATIONEN

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2020 redovisas i den deklaration som du lämnar år 2021.

Förutsatt att du lämnat dina personuppgifter, inklusive personnummer, när du skänkt en gåva till oss skickar vi in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Så var noga med att ange namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress, när du ger en gåva.

ATT TÄNKA PÅ:

  • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor.
  • Du måste totalt skänka minst 2 000 kronor under ett år.
  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket (Linköpings Stadsmission är en godkänd gåvomottagare sedan 25 november 2020)
  • Gäller inte företag utan endast privatpersoner som fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Gåvomottagaren måste ha dina personuppgifter.
  • Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.
  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.

Om du skänker din gåva via swish eller online kan du skicka ditt personnummer till linn.johansson@linkopingsstadsmission.se

Läs mer på Skatteverkets hemsida.