Skyddat boende, men sen då?

Lunchseminarium, 2/12 kl. 12.00 – 12.30

Välkommen till en digital lunchföreläsning om Skyddat boende med barnrättsperspektiv, och hur ekonomiskt våld påverkar möjligheten att lämna en våldsam relation. Hör även Caroline Stridh från Stadsmissionen i Östergötland och Christoffer Gerking från Heimstaden berätta om samverkan för att underlätta kvinnors etablering på bostadsmarknaden i en ny stad.

Medverkande
Caroline Stridh,
Enhetschef Skyddat boende med barnrättsperspektiv, Stadsmissionen i Östergötland

Christoffer Gerking,
Områdeschef, Heimstaden

Med professionalism, flexibilitet och medmänskligt bemötande erbjuder vi på Skyddat boende med barnrättsperspektiv kvalificerade individanpassade stödinsatser för alla individer vi möter, vuxen som barn. Efter kartläggning och riskbedömning anpassar vi skydd och insatser efter den enskilda situationen. I en process av delaktighet och ökad egenmakt stöttar vi framåt till ett självständig liv, fritt från våld.

Anmäl dig HÄR:

För mer information:
Caroline Stridh
caroline.stridh@linkopingsstadsmission.se
Telefon: +46 72-450 6061