Skyddsplacerade barns rätt till förståelse för sin situation

Digital lunchföreläsning den 31/3 kl 12.00 – 12.45

Varje barn som upplevt våld har rätt till information och förståelse för sin situation. Vad har de egentligen varit med om? Varför kan de må dåligt fast det är lugnt och tryggt just nu på det skyddade boendet?

I Stadsmissionens och Bris rapport Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld berättar barn att de saknar information och någon att prata med om vad de varit med om. Linköpings Stadsmission har därför tagit fram GRETA Barn, ett sessionsbaserat psykoedukativt material om våld och våldsutsatthet som syftar till att göra barnets verklighet begriplig, lyfta känslan av skuld och skam, och få barnet att förstå att det inte är ensamt med sina erfarenheter.

Eventet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Digital lunchföreläsning med Caroline Stridh, enhetschef för Linköpings Stadsmissions Skyddat boende med barnrättsperspektiv, och Malin Rekke, psykolog med mångårig erfarenhet av arbete med barn och trauma.