Sommarlov! Något att längta efter eller en klump i magen?

Utflykter och äventyr är något som vissa barn har drömt sig bort till när de tänkt på sommarlovet som nu är här. Tyvärr så är inte det verkligheten för alla. För många barn innebär sommaren ensamhet, oro och dagar de helst vill glömma.

Under det senaste decenniet har psykisk ohälsa ökat med 100% bland barn och ungdomar. De som kommer till Linköpings Stadsmissions verksamhet Unga forum idag har stött på olika typer av svårigheter i livet. Många kommer från tuffa familjeförhållanden, prestationsångest och skolrelaterad stress, självmordstankar och självmordsförsök. Det alla har gemensamt är att de behöver prata om livet med någon som verkligen lyssnar.

Vi lever i ett samhälle idag där meningsfulla relationer riskerar att bli en bristvara och vi pratar inte längre om våra problem med varandra. Mycket av det beror på att vi inte vill besvära någon och att vi inte vill verka svaga som erkänner att vi mår dåligt. I Sverige upplever var femte ungdom ensamhet och ännu fler saknar nära vänner. Känslan av ensamhet kan leda till hopplöshet, ångest och ett minskat egenvärde. Utan stöd genom meningsfulla relationer är det svårt att bryta den nedåtgående spiralen och det kan gå så långt att personen inte vill fortsätta leva.

Att ensamhet och utanförskap bland unga har ökat har en koppling till att många familjer lever i en ekonomisk utsatthet. Att familjen inte har råd med nya modekläder, de senaste teknikprylarna eller att skicka barnen på häftiga aktiviteter kan ofta leda till mobbning och utanförskap.

Antalet familjer som lever i ekonomisk utsatthet där pengarna inte räcker till ökar. Störst risk för ekonomisk utsatthet för barn är de som växer upp med ensamstående mammor. I dessa familjer är fattigdomen tre gånger större än bland sammanlevande föräldrar. Bristen på ekonomiska förutsättningar gör att dessa barn inte kan ta del av tillfällen där de kan uppleva en gemenskap utanför skolan. Nu när sommarlovet är här kan det för många barn bli en tid att klara sig igenom snarare än en tid att minnas.

För att bryta trenden av utanförskap och ökad psykisk ohälsa bland unga behöver vi tillsammans jobba mot ett samhälle där alla har chansen att känna samhörighet, trots bristande ekonomiska förutsättningar. Linköpings Stadsmission strävar efter ett mänskligare samhälle där alla känner sig delaktiga. Genom insamlade medel kan vi anordna läger och aktiviteter som är helt gratis för barn och ungdomar. Om vi tillsammans kan skapa fler kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar, kan vi ge även dem ett minnesvärt sommarlov!

 

Vill du bidra till sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar?

SwishlogganSwish 900 87 80

Gåvobankgiro 900-8780

Märk gåvan med “SOMMARLOV”

Tack för ditt stöd!