Stadsmissionen öppnar chatt och jourtelefon
för frågor om hot och våld