Ett år har gått sedan kriget startade i Ukraina. Stadsmissionens nyöppnade stödcenter för ukrainska flyktingar har sin bas i Linköping och Norrköping men kommer även att arrangera mötesplatser i andra städer i Östergötland. På plats finns även anställda i projektet som själva flytt kriget och nu kan vara med och bidra till att fler kan öka sin anställningsbarhet och få psykosocialt stöd i form av sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Stadsmissionen i Östergötland har tilldelats projektmedel från ESF – Europeiska socialfonden. Verksamheten Care Stödcenter som drog i gång 1 februari fokuserar på att få människor som kommit till Sverige från Ukraina att få hjälp att integreras in i det svenska samhället och närma sig arbetsmarknaden här. De ska få hjälp att öka sin anställningsbarhet och få psykosocialt stöd i form av sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

Projektet som pågår till 31 aug 2023 bygger på olika moduler med teori och praktik. Deltagarna får till en början sammanhang, ta del av planen och umgås med andra i samma situation. Detta följs sedan av intensivkurser i svenska, gruppcoachning, självstudier, arbetsförberedande kunskap och datakunskap. Sex veckors praktik avslutar programmet där målet är att fler ska hitta arbete och bli anställningsbara. Många av dessa människor har hög utbildning och höga kompetenser från sitt hemland.

”Många ukrainare vi möter är mycket motiverade att jobba och försörja sig själva. De besitter hög kompetens och många är både kunniga och villiga att ta sig framåt. De har stort behov av att samhället möter upp. Det ska detta projekt bidra till”.
Carin Edward, Verksamhetsområdeschef Östergötlands Stadsmission

Verksamheten har sin bas i Linköping och Norrköping men kommer att arrangera mötesplatser i andra städer i Östergötland. I dagsläget finns deltagare från hela länet såsom Linköping, Åtvidaberg, Boxholm, Motala och Norrköping. 120 platser kommer att erbjudas under projektets gång.

Stort behov av praktikplatser
Östergötlands Stadsmission har möjlighet att själva erbjuda ett flertal praktikplatser i de sociala företagen Stadsmissionens Second Hand, Stadsmissions Café och Von Dufva Restaurang. Utöver detta finns ett stort behov av att knyta kontakter med näringslivet i Östergötland för att skapa fler praktikplatser i andra typer av branscher. De kompetenser våra projektdeltagare besitter ryms inom bland annat ekonomi, handel, service, it, vård och omsorg men kan variera över tid. Stadsmissionen välkomnar alla företag som är intresserade av social hållbarhet och tror sig kunna bidra att höra av sig.

Besök Stadsmissionens Care stödcenter på årsdagen för krigets början 24/2
Ett år har gått sedan kriget började. Den 24/2 är du välkommen att besöka oss på Hemgården i Norrköping och träffa deltagare i programmet från Ukraina. På plats finns även anställda i projektet som själva flytt kriget och nu kan vara med och bidra till arbetet. Kontakta gärna projektledare Lena Grafl för att boka en passande tid.

Presskontakt
Carin Edward, Verksamhetsområdeschef Östergötlands Stadsmission
010-184 21 44
carin.edward@stadmissionenost.se

Projektledare ESF-projektet Care Stödcentrum
Lena Grafl
010-184 21 09
lena.grafl@stadsmissionenost.se