Stötta arbetsträning, stötta människor till egenmakt

Intervju med Marina, restaurangchef på Stadsmissionens Café