Inlägg

Fattigdomsrapporten 2018 – Ett välfärdssamhälle i förfall

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär. Det konstaterar Sveriges Stadsmissioner när vi nu för fjärde året i rad publicerar Fattigdomsrapporten, resultatet av den fattigdomsforskning som vi bedriver tillsammans med Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

– Det ekonomiskt bistånd som ges i dag är inte alls tillräckligt när det utgör den enda försörjningskällan under en längre period, visar forskningen. Den enskildes materiella situation slits ned, man tvingas leva för dagen, skuldsätter sig eller tvingas att jobba svart för att få vardagen att gå ihop. Skulderna, som inte kan betalas tillbaka till följd av fortsatta knappa resurser, blir ytterligare en belastning, säger professor Magnus Karlsson.

Fattigdomsrapporten 2018 visar bland annat att över hälften av Stadsmissionernas insatser (56 procent) går till människor som redan får ekonomiskt stöd från de allmänna välfärdsystemen. Trots detta klarar de sig inte. Omkring en tredjedel av alla som får ekonomiskt bistånd får det under lång tid och då är det stöd man får från socialtjänsten långt ifrån tillräckligt. Andra grupper som inte har några andra alternativ än att be civilsamhället om hjälp för att överleva är de som faller mellan stolarna, “de ohjälpta” och så kallade “working poor”, människor som trots att de arbetar inte har tillräckligt god ekonomi för att slippa gå hungriga. Och gruppen utsatta medborgare växer. Den trygghet som bottnar i förvissningen om att samhället fångar upp oss om vi faller, att sociala rättigheter garanteras alla medborgare, finns i realiteten inte längre.

– Tidigare var frivilligorganisationernas roll huvudsakligen att bistå med “guldkant” till människor som sällan eller aldrig har råd med mer än det allra mest nödvändiga. I dag upplever vi i allt högre grad att socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till oss för att få hjälp med grundläggande akuta behov som mat eller kläder. Utan Stadsmissionernas stöd skulle många människor inte klara sig, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Sveriges Stadsmissioner vill att politikerna agerar. Den tillträdande regeringen bör tillsätta en kommission med uppdraget att, i nära samarbete med civilsamhället, kartlägga fattigdomen i Sverige bortanför socialstyrelsens statistik, samt ge förslag till en relevant definition av en nationell fattigdomsdefinition. Vi anser också att det behövs en gemensam insats från myndigheter, civilsamhälle och näringsliv för att i ett långsiktigt perspektiv garantera en välfärd för alla medborgare.

Kontakt:
Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069
Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01

Om Sveriges Stadsmissioner: Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Borttappade röster: Utan fast adress inget röstkort

Inför valet skickar Valmyndigheten ut röstkort till alla som är folkbokförda i Sverige. Men det är många av korten som aldrig kommer fram. Många tusen. Nu lyfter Linköpings Stadsmission tillsammans med landets andra stadsmissioner frågan i kampanjen “Borttappade röster”.

– Problemet måste uppmärksammas och vi behöver påverka politikerna att prioritera människor vars röster aldrig hörs. Alla kan hjälpa oss i den här viktiga frågan genom att skriva under den digitala namninsamlingen på kampanjsidan, uppmanar Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2017 lever omkring 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Då många i hemlöshet saknas i kartläggningen, eftersom de inte har kontakt med myndigheter, är antalet troligen betydligt fler. För människor som saknar fast adress är risken stor att inte få tillgång till sina röstkort.

– Den här gruppen medmänniskor är redan utsatta. Till vardags känner de sig utanför och exkluderade, de är på ett sätt vana att inte höras och bli tagna på allvar. Men att de även riskerar att förlora sin demokratiska röst är inte acceptabelt, säger Sanna Detlefsen.

En dörr att låsa

Lenny i Linköping är 35 år och har levt utan adress i många år. Han är en av rösterna i kampanjen som vill visa att alla människor, oavsett situation, har åsikter.

– Att ha tak över huvudet när det regnar, väggar runt sig när det blåser, en dörr att låsa när du vill vara i fred. Det är en mänsklig rättighet. Och att får rösta, det är också en mänsklig rättighet! Även fast jag varit hemlös i många många år har jag stått skriven någonstans där jag kunnat hämta min post och rösta, men inte nu och det suger. Vi får se om jag lyckas hitta ett hem inna valet. Men jag tror inte det.

Kampanjen hade sitt startskott i Almedalen där alla besökare kan lyssna på hemlösa människors inspelade röster. Målet är att inför valet samla in så många röster som möjligt för att lämna in till demokratiminister Alice Bah Kunke innan valet den 9 september.

Hjälp oss sprida rösterna

När alla röster räknas efter valet den 9 september är risken stor att de hemlösas röster fortfarande saknas. Vi har samlat dessa människors röster i inspelad form. Lyssna på dem. Och hjälp dem att sprida sina röster i dina sociala medier som Facebook eller Linkedin. Borttappade röster som annars riskerar att inte nå fram och bli räknade.

Lyssna på rösterna här

Fastighetsbyrån bidrar till fler trygga hem

Många barn och vuxna i Sverige och runt om i världen lever i hemlöshet eller otrygghet i den egna bostaden. Därför har Fastighetsbyrån inlett ett samarbete med organisationer som på olika sätt bidrar till att fler får ett tryggt hem att gå till. Företagets kunder får, efter såld bostad, välja om bidraget ska riktas till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner.

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag och förmedlar årligen cirka 45 000 bostäder. Nu har företaget tagit initiativet att hjälpa de som inte har förmånen att ha ett hem eller känner sig utsatta i den egna bostaden. För varje bostad företaget förmedlar, från och med 1 januari 2018, ges ett bidrag på 100 kronor till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner. På ett år innebär det cirka 4,5 miljoner kronor. Fastighetsbyråns lokala kontor uppmuntras även att aktivera sig på olika sätt för att hjälpa till eller samla in ytterligare pengar.

– Att flytta förknippas ofta med glädje och framtidstro och vi arbetar varje dag med personer som har möjlighet att äga sitt boende. Samtidigt är det många i världen som inte har ett eget tak över huvudet. Och våld i hemmet kan göra den egna bostaden till en otrygg plats. Det vill vi vara med att förändra och har därför börjat samarbeta med organisationer som gör verklig skillnad för utsatta barn och vuxna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Kunderna involveras

Fastighetsbyrån låter alla bostadssäljare, efter försäljningen är slutförd, välja till vilken av organisationerna stödet ska riktas. Både säljare och köpare ges även möjlighet att själva ge ett bidrag.

– Vi vill gärna involvera våra kunder i detta. Vi hoppas bland annat kunna bidra till ökad medvetenhet kring de utmaningar som finns i samhället. Om vi även kan inspirera fler till att ge sitt stöd så att fler får ett tryggt hem att gå till så är det en bonus, säger Johan Engström.

 

Fastighetsbyråns bidrag går till:

Sveriges Stadsmissioner
Fastighetsbyråns bidrag riktas direkt till Sveriges Stadsmissioners verksamheter för hemlösa runt om i landet. Bland annat kommer pengarna gå till mötesplatser för människor i hemlöshet, där basbehoven tillgodoses och personalen vägleder ut ur den utsatta situationen.

SOS Barnbyar
Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i regionen Atakpamé i Togo i västra Afrika. Drygt hälften av Togos befolkning är under 15 år och tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att överges. Målet är att möjliggöra driften av minst tre hus i barnbyn och förändra livet för de barn som bor där. Stödet ger barnen ett tryggt hem och en familj samt utbildning, mat, kläder och sjukvård.

BRIS
Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon. Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av organisationens fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3000 barn och unga.

 

Läs mer om initiativet och vad pengarna går till här

Information om Fastighetsbyråns övriga hållbarhetsarbete: här

 

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.