Inlägg

Tack Michael Sterne – vinnare av hållbarhetspris

Östsvenska Handelskammaren har instiftat ett hållbarhetspris för att uppmärksamma verksamheter som arbetar för att skapa ekonomisk-, ekologisk- eller social hållbarhet. Det här är ett inspirerande initiativ av Östsvenska Handelskammaren som vi på Linköpings Stadsmission ser fram emot att följa.

Hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award kommer att delas ut årligen och det var Michael Sterne, kontorschef på handelsbanken i Linköping, som hade äran att ta emot priset 2019. Vinnaren av hållbarhetspriset får välja ett välgörande ändamål att skänka 10 000 kr till. Michael har valt att pengarna ska gå till Linköpings Stadsmissions verksamhet.

”Jag känner mycket för Linköpings Stadsmission. De är ofta stödet när samhällets resurser inte räcker till och andra gett upp. Hjälper människor i jobbiga situationer, utsatta kvinnor med mera. Genom sitt sociala företagande hjälper man också människor tillbaka till meningsfulla arbetsuppgifter. De och Sanna Detlefsen, direktor för Linköpings Stadsmission, är också aktiva i att visa på problem och orättvisor. Helt enkelt en god och aktiv kraft i att förbättra samhället.” – Michael Sterne, vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award 2019.

Vi på Linköpings Stadsmission vill uttrycka ett stort tack till Michael och applåderar både Michaels och Östsvenska Handelskammarens hållbarhetsfokus.