Inlägg

Utbildningsdag om våldsutsatthet och beroende, Stockholm 25/11


UTBILDNINGSDAG om våldsutsatthet och beroende
Datum: 25 november 2019
Tid: kl  08.30 – 15.00
PlatsSaturnus Konferens Slussen
Program: Dagens program

90% av alla kvinnor med beroende är våldsutsatta. Alltför många lider av PTSD som en följd av våld och trauman från händelser i livet. Alkohol och droger blir inte bara en utväg utan en nödvändig del för att orka med livssituationen.“När det inte räcker” initierades av Linköpings Stadsmission för att vi ser ett behov av kunskap och relevant utbildning. Tillsammans med Amphi och målgruppen har vi därför tagit fram ett utbildningsmaterial som du har tillfälle att ta del av.
Det finns behandling som ger hållbara resultat!

UTBILDNINGSDAGEN GER DIG:
Kostnadsfri kompetensutveckling
* En dag att föra dialog med andra yrkesgrupper kring vad vi tillsammans kan göra för att bidra till ett liv fritt från våld, utsatthet och droger för målgruppen.
Satsningen med kompetensutvecklingsdagar pågår under hösten 2019 och våren 2020, bl.a. i Linköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Först ut är Stockholm 25/11! Platserna är begränsade. Läs mer & gör din intresseanmälan >>

För mer information, kontakta Shora Zamani: shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Projektet finansieras av Arvsfonden