Utökad verksamhet genom två ramavtal med Linköpings kommun

För att skapa riktig förändring för människor i samhället krävs metodiskt och professionellt socialt arbete som stöttar människor i olika typer av utsatta livssituationer. Stadsmissionen växer i Östergötland och utökar nu verksamheten i Linköping ytterligare genom två nya ramavtal med Linköpings kommun, ett avtal för boendestöd och ett avtal för familjestödinsatser.

”Tillsammans med individen skapar vi bästa förutsättningar för en förbättrad livssituation. Det gör vi genom att vara lyhörda, tillmötesgående och nyfikna på varje individs unika historia och anpassa vårt arbete och de metoder vi använder utefter varje enskild människas behov.”
Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef skydd och behandling.
 


Familjestödinsatser
 

Ramavtalet gäller i två år, med möjlighet till två års förlängning. Beräknat startdatum för avtalsperioden är 2022-03-01. Detta avtal innebär att Stadsmissionen kan stötta cirka 200 barn och deras familjer, med fokus på målgruppen i åldern 0-20, till att förbättra livskvalitet samt öka egenmakt och välmående.  

”Stadsmissionen har under många år erbjudit stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi är väldigt glada över att blivit valda som utförare för denna verksamhet på uppdrag av Linköpings kommun. Vi ser fram emot samarbete med socialtjänsten och andra utförare. Genom det här avtalet kan vi erbjuda professionellt stöd till ännu fler barn och deras familjer som har det kämpigt med exempelvis psykisk ohälsa, hög skolfrånvaro eller sin familjesituation i stort. I många familjer kan psykisk ohälsa, våld och beroendeproblematik vara grunden till att barnet inte får sina behov tillgodosedda.”
Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef skydd och behandling.
 

Genom detta avtal kan Stadsmissionen ge stöd till barn och unga som lever i dysfunktionella hemmiljöer. Detta kan innebära att det förekommer eller har förekommit någon typ av beroendeproblematik, våld, psykisk ohälsa eller utanförskap. Det kan vara barn som har skilda föräldrar och visar tendenser till psykisk ohälsa, ungdomar som är självdestruktiva eller går med självmordstankar och depression.  

”Barnet blir aktuellt hos oss via ett uppdrag från socialtjänsten eller att någon i familjen hör av sig för att få stöd. Vi kartlägger alltid situationen från flera familjemedlemmars perspektiv för att se över hur vi kan stötta familjen på bästa sätt. Ibland kan familjen behöva aktivt stöd i att planera för en fungerande vardag och bland kan det gälla akut stöd då en problematisk situation runt barnet har uppmärksammats. Så situationerna kan se väldigt olika ut.”
Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef skydd och behandling.
 


Boendestöd  
 

Stadsmissionen har under många år bedrivit boendestöd för vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik i Linköping. Genom det nya avtalet kommer vi att kunna stötta ännu fler individer. Även detta ramavtal gäller i två år, med möjlighet till två års förlängning. Beräknat startdatum för avtalsperioden är 2022-01-01.    

Boendestöd innebär att våra medarbetare åker hem till individen och hjälper till med vardagliga sysslor utifrån behov som att ge stöd i vardagliga sysslor. Inköp och social färdighetsträning och mycket mer. Viktiga framgångsfaktorer i Stadsmissionens arbete är att motivera och lagom utmana till förändring i utsatta livssituationer, vilket kräver en fingertoppskänsla av personalen så att personen inte blir överöst av insatser. Möjligheten för individen att påverka sin egen livssituation är nödvändig för att åstadkomma förändring.  

”Vi fokuserar på att varje individ ska känna sig sedd och hörd när vi är ute på besök. Detta har varit extra viktigt med tanke på den ofrivilliga ensamhet som har eskalerat under pandemin inom denna målgrupp.”
Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef skydd och behandling. 


Kontaktpersoner
 

Caroline Karlsson
Verksamhetsområdeschef skydd och behandling
013-263862