Människor i utsatta livssituationer erbjuds vaccinering i Stadsmissionens lokaler

Igår besökte Region Östergötlands vaccinationsteam Stadsmissionens verksamhet Kontaktcentrum för att vaccinera besökare på plats mot Covid -19 och säsongsinfluensan.

Många av de människor som kommer till Stadsmissionen har levt med både fysisk och psykisk ohälsa under en längre tid. Några lever i hemlöshet och kan vara utan en fysisk fast adress som gör att information från myndigheter om vaccinering kan vara svår att få till sig. Med stöd av Stadsmissionens personal erbjuder nu regionens vaccinationsteam vaccination på plats i Stadsmissionens lokal i Linköping. En plats där besökarna är trygga och känner sig hemma.

“De individer vi möter på Stadsmissionen har ofta levt i utanförskap länge och har inte längre kraften att stå upp för sig själva och sina rättigheter. En del har redan haft många instanser och orkar inte att ta upp sin historia igen, menar Annelie Johansson, enhetschef på Östergötlands Stadsmission.

Människor som lever i utsatthet kan ha haft svårigheter sedan de var små. En otrygg uppväxt kan leda till psykisk ohälsa och annan typ av problematik. För andra kommer kriser senare i livet. En skilsmässa kan bli starten till ekonomiska svårigheter som sedan leder till missbruk.

Många har upplevt hårda ord som att de får skylla sig själva och att de har fått sina chanser. Att då gå emot den känslan och stå på sig är svårt, när skamkänslan är väldigt stark. Flertalet individer som Stadsmissionen möter har mist sin tillit till myndigheter.

Vaccinering Kontaktcentrum
Tid: 2 februari kl. 12 – 18
Adress: Isidor Kjellbergs gränd 3

För mer information, kontakta
Annelie Johansson
Enhetschef
Tel: 010-184 2147
annelie.johansson@linkopingsstadsmission.se

https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/oppna-sociala-verksamheter/kontaktcentrum/