FRUKOST MED MENING
Stadsmissionens Café, Ågatan 3 i Linköping / alternativt digital sändning
Frukost från 07.30, panelsamtal 8.00 – 9.00

VARFÖR SLÅR MÄN?

Hur kommer det sig att det mesta av våldet i nära relation utövas av män? Utifrån sin mångåriga forskning diskuterar Lucas Gottzén betydelsen av föreställningar kring manlighet för att förstå mäns våld. Han visar på hur förövare, men också vänner, familj, professionella och andra förstår och reagerar på våldet.

Lucas Gottzén är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på ungdomar, genus och sexualitet.

Eventet är kostnadsfritt.

Föreläsningen kan även ses digitalt för dig som har långt att åka.

Anmäl dig här

Under 2021 miste 14 kvinnor sitt liv som en följd av våld i nära relation. 24 barn förlorade sin mamma. Efter nästan 30 års verksamhet inom skydd och behandling konstaterar vi att frågan är ständigt aktuell. Med start den 8/3 på internationella kvinnodagen påbörjar Stadsmissionen en rad aktiviteter för att belysa samhällsproblematiken kring Mäns våld mot kvinnor. För mer information: www.linkopingsstadsmission.se/skyddochbehandling

Foto: Cecilia Ahle, Aller Media