Wall of Kindness är tillbaka

Ge en jacka om du har över och ta en jacka om du behöver! Nu är de vänliga väggarna tillbaka i Linköping och Norrköping. Här kan du som medmänniska sprida värme genom dina gamla värmande kläder. Den som är i behov kan plocka ett varmt plagg från väggen.

Wall of Kindess startade i Iran och har spridits genom världen. Nu är de här i Östergötland igen. Stadsmissionen är initiativtagare i samarbete med Lundbergs Fastigheter och Linköpings innersta. I Linköping hittar du väggen utanför Gränden på Lilla torget och i Norrköping mellan Spiralen 1 och 2. Väggarna står uppe under resterande dagar i januari och hela februari 2023. Tack för att du är med och gör skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer.