Wall of Kindness är här igen

På årets givmildaste dag – Giving Tuesday

Har du en vinterjacka över – ge den till någon som behöver

I samband med årets givmildaste dag, Giving Tuesday* den 30 november kommer Wall of Kindness** tillbaka. Väggen som möjliggörs av Linköpings Innersta och Lundbergs Fastigheter ställs upp på Nygatan i höjd med Lilla Torget för att skapa värme och medmänsklighet till människor som lever i utsatta livssituationer i Linköping. På väggen kan man hänga upp sin jacka och skänka till någon som behöver den mer. De som behöver en jacka kan sen plocka ner den därifrån när de går förbi.

Vi på Lundbergs Fastigheter stödjer Stadsmissionens arbete med att hjälpa människor som lever i utsatta livssituationer. Med Wall of Kindness vill vi göra det lättare för alla att med en enkel handling göra skillnad för människor som behöver det som mest. Hoppas att många passar på att komma förbi för att lämna varma plagg som man själv inte behöver, säger Angelica Strandberg, centrumledare på Lundbergs Fastigheter

Väggen är en återkommande installation i Linköping och gör stor skillnad för många.

 

Under årets kallare period är behovet stort och väggen är både efterfrågad av givare samtidigt som den är efterlängtad av människor i behov. Vi möter många människor i hemlöshet och ekonomisk utsatthet och där väggen gör stor skillnad, säger Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef, Linköpings Stadsmission

Många Linköpingsbor längtar efter att snön och kylan och vinteraktiviteter. För en hel del människor är kylan dess värsta mardröm. Runt 2000 människor lever i hemlöshet i Östergötland, varav runt 300 i akut hemlöshet***. Det är även många människor som lever i en verklighet där ekonomin är svår, där det inte finns utrymme för att köpa varma vinterkläder. I Linköping lever allt fler idag i socialt- och ekonomisk utsatthet. Med det ökade hjälpbehovet ökar också Stadsmissionens behov av fortsatta bidrag. Och det finns många sätt att hjälpa. Med uppmaningen ”Ta en jacka om du behöver – Ge en jacka du har över” vill vi ge fler av våra medmänniskor möjlighet att slippa frysa under årets kallaste månader.

Sveriges Stadsmissioners Hemlöshetsrapport 2021 släpps imorgon onsdag den 1 december.

Läs mer: https://linkopingsstadsmission.se/ar-kommunernas-arbete-mot-hemloshet-effektivt/

Kontaktpersoner

Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef på Linköpings Stadsmission
0730-23 31 39

Angelica Strandberg, centrumledare Lundbergs Fastigheter
0709-21 65 79

David Nilsson, VD Linköping City Samverkan AB
013-25 30 32

*Giving Tuesday är ett globalt initiativ för att uppmuntra till engagemang. Då samlas människor över hela världen tillsammans med ideella organisationer, offentliga aktörer och företag för att uppmuntra givande och visa engagemang för varandra. (Giva Sverige)

**Wall of Kindness är från början ett internationellt initiativ inom välgörenhet som började i Iran och snabbt spred sig världen över. På väggen kan man hänga upp sin jacka och skänka till någon som behöver den mer. De som behöver en jacka kan sen plocka ner den därifrån när de går förbi.

***Socialstyrelsens senaste kartläggning 2017